Kennisvraag: dakisolatie bij geitenstallen?

//Kennisvraag: dakisolatie bij geitenstallen?

Kennisvraag: dakisolatie bij geitenstallen?

De Proeftuin biedt agrariërs veel informatie over ammoniakreductie via onder andere nieuwsbrieven, attentiemails en de digitale gereedschapskist. Soms ontstaan hierdoor vragen over de toepassing of het effect van een (nieuwe) maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.

Via info@proeftuinnatura2000.nl kwam de volgende vraag binnen: Kan het reductiepercentage van dakisolatie bij melkveestallen ook voor geitenstallen gelden?

Antwoord
Deze vraag is ook voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen van de Provincie Overijssel. Zij verwacht dat er geen eenduidig reducerend emissie-effect te verwachten is bij dakisolatie in geitenstallen. Bij melkvee is de werking van de maatregel gebaseerd op lagere temperaturen in de stal. Dakisolatie beperkt namelijk overdag de directe warmte-instraling aanzienlijk, vooral in de zomer. Door de lagere staltemperatuur is daar een reductie van 5 procent ammoniakemissie mogelijk. Professionele geitenbedrijven huisvesten hun geiten echter vooral in een potstal. De vraag is nu of een lagere temperatuur in een potstal voor geiten hetzelfde reducerende effect heeft als in een ligboxenstal voor melkvee. De Commissie van Deskundigen verwacht van niet. Er vindt namelijk broei plaats in de potstal en dan is het onwaarschijnlijk dat een daling van de ruimtetemperatuur leidt tot minder ammoniakemissie. De temperatuur in de bedding (pot) is waarschijnlijk veel dominanter.

2015-10-28T14:28:20+01:00