Geslaagde voorjaarsbijeenkomst bij pilotveehouder Erik Wessels

//Geslaagde voorjaarsbijeenkomst bij pilotveehouder Erik Wessels

Geslaagde voorjaarsbijeenkomst bij pilotveehouder Erik Wessels

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Proeftuin op 21 maart 2103 op het bedrijf van Erik Wessels in Rijssen, stond naast zijn bedrijf ook het thema mestaanwending centraal. Bezoekers konden een kijkje nemen op het bedrijf en kregen informatie over mestaanwending in relatie tot ammoniakreductie. Daarnaast had Schuitemaker de primeur met nieuws over aanzuren bij het mestaanwenden.

In het plenaire gedeelte gaf Erik Wessels een presentatie over zijn bedrijf en vertelde over de maatregelen die hij doorvoert om de ammoniakemissie te verlagen. Volgens Wessels is het met name bij bestaande stallen een grote uitdaging om ammoniakreductie te realiseren. Hij deelde zijn ervaringen over de toegepaste maatregelen en gaf inzicht in de resultaten.

Wiebren van Stralen, beleidsadviseur mest & milieu veehouderij bij LTO Nederland, vertelde meer over het effect van mestaanwending in relatie tot ammoniakreductie. Van Stralen ging hierbij in op het mestbeleid en de komende Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hij legde uit wat het rekeninstrument Aerius II kan berekenen waar het depositie betreft, en welke inzichten het oplevert. Speciaal voor de Proeftuin zijn ook de percelen in deze berekening meegenomen en wordt duidelijk dat ook de percelen een belangrijke bijdrage in de reductie van de depositie kunnen betekenen. Op basis van de cijfers van Erik Wessels met zijn huidige en gewenste bedrijfsomvang werden de Aerius-resultaten op kaart inzichtelijk gemaakt.

Effecten nauwkeurig aanwenden
Vervolgens was er de gelegenheid een rondgang te maken over het bedrijf. Zo konden bezoekers een demo-veld bekijken waar het verschil in resultaat tussen onnauwkeurig en nauwkeurig werken met de zodebemester zichtbaar was. Experts van Wageningen UR gaven bij dit demo-veld een toelichting over de effecten op ammoniakemissie.

Verspreid over het bedrijf gaven andere experts informatie over de toepassing van ureaseremmers en het aanzuren van mest als maatregel in de stal én tijdens het uitrijden van de mest. Klik op één van de onderstreepte onderwerpen om meer informatie in te zien.

Deens aanwendsysteem naar Nederland
Een interessante afsluiting van de middag kwam van Schuitemaker landbouwmachines. Schuitemaker presenteerde een methode voor mestaanwending waarbij het SyreN systeem zuur toevoegt tijdens het uitrijden van de mest. Volgens resultaten uit Denemarken verlaagt het zuur in het systeem de pH waarde van de mest wat zorgt voor een sterke emissiereductie. Een ander voordeel is dat meststoffen beter worden benut en dat levert een hoger resultaat per ha. Schuitemaker verwacht binnenkort het systeem naar Nederland te halen.

2015-10-30T14:19:16+01:00