Gereedschap uitgelicht – Juni 2012

//Gereedschap uitgelicht – Juni 2012

Gereedschap uitgelicht – Juni 2012

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist, gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier een gereedschap uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘verlagen ruw eiwitgehalte in voer’ is toepasbaar in de varkenshouderij bij guste-, dragende- en kraamzeugen.

Deze maatregel is gericht op het verlagen van de ammoniakale stikstof (TAN) en ureumconcentratie in de urine en mengmest van kraamzeugen. Na het opnemen van het rantsoen scheidt het varken overtollige stikstof uit. Door de behoefte en aanbod van stikstof beter op elkaar af te stemmen wordt het overschot aan stikstof verminderd. Het terugbrengen van het eiwitgehalte in het voer is hiervoor een goede maatregel.

Door het aandeel ruw eiwit bij kraamzeugen met 10 g/kg te verminderen, is een ammoniakreductie van 5 tot 10% te behalen. Bij guste en dragende zeugen kan het aandeel ruw eiwit verlaagd worden tot 20 g/kg en dat levert een reductie van 15 tot 25% op, terwijl de voerkosten niet of nauwelijks hoger worden. Onderzoek toont aan dat deze maatregel geen risico’s meebrengen voor de gezondheid en de productie. Via modellen is de effectiviteit van een lager eiwitgehalte van voer bij zeugen al aangetoond, maar is er nog geen officiële (ammoniak)meting in de praktijk uitgevoerd.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:31+01:00