Gereedschap uitgelicht – extra beweiding

//Gereedschap uitgelicht – extra beweiding

Gereedschap uitgelicht – extra beweiding

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist, gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier een gereedschap uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘extra weidegang’ is direct toepasbaar in de melkveehouderij.

Beschrijving
Tijdens weidegang is de ammoniakemissie uit mest lager dan in de stal. Eén van de belangrijkste redenen is dat in de weide geen vermenging van urine en faeces plaatsvindt, waardoor ureum in de urine minder snel afbreekt tot ammoniak. De invloed van weidegang is het grootst op de hoeveelheid ammoniakemissie vanuit de stal en bij het uitrijden van de mest omdat de hoeveelheid uit te rijden mest minder is.

Verliesroutes
In het algemeen leidt extra beweiding niet tot minder stikstofverliezen, maar de routes en vormen van verliezen veranderen. Beweiding kan voor hogere en andere stikstofverliezen zorgen, zoals nitraatuitspoeling en lachgas en dan met name in het najaar. In gebieden met een te hoge nitraatuitspoeling is het aan te raden om in het najaar niet te beweiden. Bij weidegang neemt de opgenomen hoeveelheid eiwit toe, tenzij er een groot deel eiwitarm voer in de stal wordt bijgevoerd.

Effecten
In 2006 had het gemiddelde bedrijf 125 dagen met 7 uur weidegang. Wanneer zo’n bedrijf omschakelt naar 125 dagen met 12 uur weidegang dan neemt de totale bedrijfsemissie aan ammoniakemissie met ongeveer 11% af. Wanneer het bedrijf vervolgens doorschakelt naar 180 dagen met 12 uur weidegang dan neemt de totale bedrijfsemissie aan ammoniakemissie af met ruwweg 16% (ten opzichte van de uitgangssituatie). De emissie uit stal en opslag daalt met ongeveer 15% en de emissie bij het uitrijden van drijfmest met ongeveer 25%. Hier staat tegenover dat de ammoniakemissie bij beweiding ongeveer verdubbelt.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)

2019-02-04T10:43:31+01:00