Film ‘managen van ammoniak’

//Film ‘managen van ammoniak’

Film ‘managen van ammoniak’

Onderzoeker Léon Šebek van Wageningen UR Livestock Research gaat in deze film van Proeftuin Natura 2000 Overijssel in op de vraag hoe ammoniak te managen is. In Nederland krijgt een melkveebedrijf een vergunning op basis van de huisvesting en het aantal dieren (Rav). De veehouder heeft echter veel meer mogelijkheden om de ammoniakemissie te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het nemen van voer- en (technische) managementmaatregelen.

“Het is een goede stimulans voor de boer wanneer het sturen op management en het effect op de ammoniakemissie wordt meegewogen in de vergunningverlening”, geeft Šebek aan. De eerste stappen hiervoor zijn in Proeftuin Natura 2000 Overijssel al gezet. “In dit project is het effect van ammoniakreducerende maatregelen onderzocht in de praktijk. Dit heeft er toe geleid dat Overijselse veehouders een aantal van deze maatregelen mee kunnen nemen bij hun vergunningaanvraag.”

Vind hier de film

2019-02-04T10:43:27+01:00