Factsheets voor veelbelovende maatregelen

//Factsheets voor veelbelovende maatregelen

Factsheets voor veelbelovende maatregelen

Proeftuin Natura 2000 Overijssel werkt met maatregelen die nog niet allemaal voor vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) in aanmerking komen. Het is het uitgangspunt van de Proeftuin om maatregelen die voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn wel in de praktijk mee te laten draaien. Om de Provincie Overijssel en haar commissie van deskundigen te overtuigen dat deze perspectiefvolle maatregelen daadwerkelijk zorgen voor verlaging van ammoniakemissie, stelt Proeftuin
Natura 2000 Overijssel van elke veelbelovende maatregel een factsheet op.
In gezamenlijk overleg wordt gekeken naar vervolgstappen.

De factsheet:
– beschrijft het werkingsprincipe en de effecten van de maatregel en verwijst naar het onderzoek waarop dit is gebaseerd.
– geeft inzicht in de resultaten in de praktijk.
– benoemt gevolgen voor kosten, investering, arbeid en de technische resultaten.
– maakt eventuele negatieve afwentelingen, bijvoorbeeld de toename van andere milieu-emissies, inzichtelijk.
– geeft uitleg over hoe de controle/handhaving kan plaatsvinden.

Proeftuin Natura 2000 Overijssel maakt ook vereenvoudigde versies van de factsheets, die geïnteresseerden kunnen downloaden en uitprinten. Klik hier voor een overzicht van de eerste factsheets voor de melkveehouderij. De factsheets zijn ook terug te vinden in de digitale gereedschapskist.

2018-11-07T11:18:24+01:00