Erik Back: “Enthousiasme én succes”

//Erik Back: “Enthousiasme én succes”

Erik Back: “Enthousiasme én succes”

Laatst ontmoette ik een pilotveehouder van Proeftuin Natura 2000 Overijssel en die was heel enthousiast over het project. Hij wil met simpele maatregelen de ammoniakemissie op zijn bedrijf reduceren. Dat lijkt hem te gaan lukken. Ik ben echt voorstander van slimme innovaties. Helemaal wanneer ze ervoor zorgen dat je geen kostprijsverhogende maatregelen hoeft te nemen, zoals de bouw van een nieuwe stal.

De Proeftuin heeft al mooie successen behaald, zoals de vier maatregelen die de afgelopen maanden zijn ‘verzilverd’. Melkveehouders kunnen nu de automatische gecontroleerde natuurlijke ventilatie en dakisolatie meenemen in de NB-vergunningsaanvraag, zowel afzonderlijk als in combinatie. En voor vleesvarkens en biggen is de maatregel om benzoëzuur aan het voer toe te voegen goedgekeurd. Gelukkig maken we deze stappen vooruit, want aan de andere kant zijn er genoeg voorbeelden van bedrijven die op ‘slot’ zitten in groeimogelijkheden. Bijvoorbeeld doordat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nog op zich laat wachten en Provincies hun beleid ‘handhaven’. Zeer onwenselijk vinden we dat als LTO. We signaleren dat het met de betreffende veehouders heel veel doet.

Ons eigen melkveebedrijf ligt in de regio Hardenberg en heeft daardoor minder last van de uitwerking van Natura 2000-gebieden. Maar ik merk dat er veel meer gebiedsprocessen zijn die vastlopen en wachten op de PAS. En al brengt de PAS voor een aantal bedrijven geen goed nieuws, we willen als landbouw wel verder. De pilotveehouders maken hierin al de eerste stappen. Met enthousiasme én succes werken ze aan praktische maatregelen voor de sector. En daar hebben we allemaal wat aan!

Erik Back
Voorzitter LTO Noord Overijssel

2015-10-30T11:49:17+01:00