Demodag ammoniak: 21 juni in Lemelerveld

//Demodag ammoniak: 21 juni in Lemelerveld

Demodag ammoniak: 21 juni in Lemelerveld

Om in de agenda te zetten: woensdag 21 juni houdt Proeftuin Natura 2000 een Demodag Ammoniak in Lemelerveld, van 10.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze dag krijgen melkveehouders meer inzicht en praktische handvaten aangereikt voor het verminderen van ammoniakemissie op hun bedrijf.

Het deelproject Proef op de Som organiseert deze Demodag om de activiteiten met haar deelnemers, afkomstig uit acht provincies, af te sluiten. De dag staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Aanmelden kan via dit formulier.

Demodag
Waar ontstaat ammoniak op een melkveebedrijf en wat kun je er aan doen? Deze vragen staan centraal tijdens de demodag. Het bedrijf van deelnemer Rolf Roelofs aan de Heideparkweg 11 (8151 PR) te Lemelerveld is gastbedrijf van de dag en staat centraal bij de verschillende activiteiten.

Programma
Gedurende de dag vindt u verdeeld over het bedrijf van Roelofs informatie over de verschillende knoppen waar u zelf aan kunt draaien zoals voermaatregelen of weidegang. U kunt daarnaast uzelf toetsen met enkele kennisvragen, een eerste indruk krijgen van waar u zelf staat op basis van enkele kengetallen vanuit de AmmoniakCheck. Her en der staan standjes met ervaringsdeskundigen waar u met vragen terecht kunt. Daarnaast zijn er op vaste tijden specifieke activiteiten.

 • Inloop (9.30)
 • Welkom, toelichting project en uitreiking certificaten (10.00 en 13.00)
  Projectleider Cathy van Dijk heet u welkom en licht het project Proeftuin toe. Tevens reikt ze (alleen in de ochtendsessie) de deelnemers van het deelproject ‘Proef op de Som’ uit 8 provincies een bewijs van deelname uit.
 • Ervaringsdeskundige Rudie Freriks (10.30 en 13.30)
  Deelnemer Rudie Freriks vertelt waarom hij met ammoniak aan de slag is gegaan, wat dit hem tot nu toe heeft opgeleverd en wat zijn ervaringen in de praktijk zijn.
 • Velddemo mest uitrijden (11.00, 14.00 en 15.00)
  Tijdens een live demonstratie van het uitrijden van met water verdunde mest hoort u welke voordelen dit heeft en waar u aan moet denken als u dit zelf wilt toepassen.
 • Voermanagement (doorlopend)
  Tijdens deze doorlopende sessie krijgt u inzicht in de relatie tussen voermanagement en de hoogte van uw ammoniakemissie. U kunt verschillende maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld het verlagen van het ruw eiwit gehalte. Er is een deskundige aanwezig om uw vragen over dit onderwerp te beantwoorden.
 • Diermanagement (doorlopend)
  Diermanagement draagt fors bij aan het verminderen van ammoniakemissie op uw bedrijf. Van een deskundige hoort u hoe u winst kunt boeken door minder jongvee aan te houden en extra weidegang toe te passen.
 • Stalmaatregelen (doorlopend)
  Ook in bestaande ligboxenstallen is veel reductie te behalen. Denk aan het aanpassen van de huisvesting van het jongvee of het toepassen van dakisolatie. Tijdens deze doorlopende sessie kunt u uw vragen over toepassen van deze maatregelen in de praktijk kwijt. De maatregelen richten zich niet op nieuwe stalsystemen, daarom zijn deze ook niet te bezichtigen.

Ga naar het aanmeldformulier.

 

2017-06-14T13:40:04+02:00