De Proeftuin werkt toe naar zomerstop

//De Proeftuin werkt toe naar zomerstop

De Proeftuin werkt toe naar zomerstop

Inmiddels is Proeftuin Natura 2000 Overijssel een kleine vier jaar onderweg. De belangrijkste ervaringen en resultaten zijn begin deze maand verschenen in een aparte special. De huidige Proeftuin gaat nu naar een afronding toe, maar er komt een vervolg. Veel activiteiten zet de Proeftuin op een lager pitje om later in het jaar weer op te kunnen pakken. In deze ‘zomerstop’ overlegt de Proeftuin met diverse partijen hoe het vervolg van de Proeftuin er precies uit gaat zien.

Bij de start van de Proeftuin is met de financiers afgesproken dat na de eerste jaren gekeken zou worden naar het nut en noodzaak van een vervolg. Doet de Proeftuin de juiste dingen en bieden haar resultaten ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouders? En draagt de Proeftuin bij aan de realisatie van Natura 2000 doelen? Dat is zeker het geval. Momenteel staat Nederland aan de vooravond van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook bij de realisatie van de PAS blijft het van belang dat ammoniakreducerende maatregelen beschikbaar zijn voor veehouders. En dat de maatregelen duidelijk zijn uitgelegd en zo makkelijk mogelijk zijn toe te passen. Vier jaar Proeftuin laat zien dat het voor veehouders goed mogelijk is om passende maatregelen op het gebied van stal, voer, mestaanwending en management in te passen in de eigen bedrijfsvoering.

In de zomerstop kijken de betrokken partijen naar de precieze invulling van het vervolg. Er komt in ieder geval aandacht voor het beschikbaar stellen van de kennis en ervaringen uit de Proeftuin aan veel meer veehouders die met de maatregelen aan de slag willen. Ook de daaraan ondersteunende tools blijven op de agenda staan. En het is honderd procent zeker dat het werkgebied breder wordt dan alleen de provincie Overijssel. Hierover binnenkort meer. De komende periode communiceren we minder frequent, maar blijft de Proeftuin zeker bereikbaar. Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Cathy van Dijk viainfo@proeftuinnatura2000.nl of 088 888 66 77.

2015-10-23T10:05:15+02:00