De Proeftuin ook voor NMV-leden

//De Proeftuin ook voor NMV-leden

De Proeftuin ook voor NMV-leden

De Proeftuin presenteerde zich dinsdag 15 januari jongstleden aan de leden van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) regio Noord-Overijssel. De presentatie was onderdeel van een interessant programma, waaronder de kennismaking met de nieuwe landelijke voorzitter Dirk-Jan Schoonman en de Zuivelcoöperatie Rouveen. De leden lieten zich daarbij niet weerhouden door de sneeuwval en de zaal zat dan ook vol.

Het verhaal van de Zuivelcoöperatie Rouveen, waarin de coöperatie een doorkijk gaf van de verwachte groei na 2015, vormde een goede brug naar de Proeftuin. Bij groeiplannen moeten ondernemers namelijk nadrukkelijk kijken naar ammoniakemissie en het reduceren daarvan. Vanuit de Proeftuin gaf projectleider Cathy van Dijk een doorkijk naar de totstandkoming en opbouw van het project. Daarbij stond ze nadrukkelijk stil bij het gegeven dat het project voor alle agrarische ondernemers in Overijssel is, al dan niet lid van LTO Noord of NMV.

Cathy van Dijk: “Het gaat de Proeftuin om het ontwikkelen en kunnen toepassen van praktische maatregelen. Dit vormt de inhoud van de gereedschapskist waarmee ondernemers aan ammoniakreductie kunnen werken.” Om de NMV-leden inzicht te geven in welke mogelijkheden er zijn, gebruikte Cathy voorbeelden van maatregelen waar de pilotveehouders mee aan de slag zijn of gaan. Ook gaf ze aan waar voor de Proeftuin het zwaartepunt ligt in 2013. “We willen ons dit jaar meer richten op maatregelen op het gebied van voer en mestaanwending.” De belangstelling vanuit de zaal hiervoor was groot. Er is dan ook afgesproken dat de Proeftuin en de NMV elkaar geïnformeerd houden.

2015-10-30T14:45:26+01:00