Commissie van Deskundigen positief over aangeleverde maatregelen

//Commissie van Deskundigen positief over aangeleverde maatregelen

Commissie van Deskundigen positief over aangeleverde maatregelen

Op 22 januari 2013 kwam de Commissie van Deskundigen van de provincie Overijssel op aangeven van de Proeftuin bij elkaar. Op de agenda stond het bespreken van de factsheets over maatregelen die de Proeftuin heeft aangeleverd. Enkele factsheets gaan, zoals verwacht, terug naar de tekentafel, maar de meeste maatregelen mogen door naar het volgende traject: borging en handhaving.

In 2012 is vanuit de Proeftuin het verzilvertraject gestart. Met vereende krachten zijn factsheets opgesteld van praktijkrijpe maatregelen, met het doel dat ondernemers deze maatregelen straks kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de NB-vergunning. De factsheet beschrijft de werking en effecten van de maatregel, de wetenschappelijke onderbouwing daarbij en zaken als een opsomming van de relevante literatuur. Uiteindelijk zijn ruim twintig maatregelen ingebracht bij de Commissie van Deskundigen. Na een eerste verkenning eind 2012 zijn afgelopen januari de maatregelen beoordeeld, met een positieve uitkomst.

Borging en handhaving
De volgende stap in het verzilvertraject is de borging en handhaving. De afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie gaan vanuit hun oogpunt kijken naar de randvoorwaarden die gehanteerd moeten worden in het strikte kader van de NB-vergunningverlening. Zodra de maatregelen ook deze tweede ronde door zijn, kan de Proeftuin meer inhoudelijke informatie geven over de betreffende maatregelen.

De Proeftuin is enthousiast over de samenwerking met de Commissie van Deskundigen en zet deze graag voort. Het is de verwachting dat de Proeftuin later in het voorjaar nieuwe factsheets aan kan leveren voor het verzilvertraject.

2015-10-30T14:41:49+01:00