‘Bewuster van mijn bedrijfsvoering’

//‘Bewuster van mijn bedrijfsvoering’

‘Bewuster van mijn bedrijfsvoering’

Wout Huijzer uit Zeerijp verlaagde het ruw eiwitgehalte in het zomerrantsoen en keek scherp naar het aandeel jongvee in zijn veestapel. ‘Deelname aan het project ‘Proef op de Som’ maakte mij bewuster van de eigen bedrijfsvoering.’

Huijzer is ervan overtuigd dat ammoniak een van de beperkende factoren wordt voor de toekomst. Op sommige plekken speelt dat al langer. Niet op zijn melkveebedrijf, maar dat noemt hij een kwestie van tijd. ‘Deelname aan dit project zag ik daarom wel zitten. Als we straks meer met ammoniak te maken krijgen, is het handig dat je weet waar het echt over gaat.’

Ammoniakwijzer
Zijn koeien en jongvee lopen zomers dag en nacht buiten. De ondernemer voert de melkkoeien brok bij, die afgelopen zomer een lager ruw eiwitgehalte bevatte dan het jaar daarvoor. ‘Met het invullen van de Ammoniakwijzer werd mij snel duidelijk dat via het voer en de bemesting de grootste slagen zijn te winnen richting ammoniakreductie. Via een eiwitarmere brok heb ik dat doorgevoerd’, vertelt hij.
‘Water toevoegen bij de drijfmest past mij niet goed. Zomers hebben wij niet veel water rond het bedrijf beschikbaar wat dat lastig uitvoerbaar maakt. Voor de eerste snede laten we sleepslangen. Dan zorg ik altijd wel dat er voldoende water bij wordt gepompt voor een goede benutting.’

Rantsoen
In de weideperiode verlaagde Huijzer het ruw eiwitgehalte in de brok en daarmee in rantsoen. Hoeveel weet hij niet exact. ‘Van 156 tot 150 in het totaalrantsoen. Het zijn kleine verschillen, maar voor de ammoniakreductie helpt het wel. Mais bijvoeren zou het nog wat eenvoudiger maken, maar dat past niet in onze bedrijfsvoering. Je kunt ook niet alles aanpassen omwille van ammoniakreductie.’
De Groningse melkveehouder vindt het reduceren van ammoniak lastig. ‘Het is moeilijk meetbaar. Alles waar wij mee rekenen, is gebaseerd op vastgestelde normen. Voorheen werkte je met kengetallen die hard en bewezen zijn. Bij ammoniak wordt veel normatief vastgesteld, maar vaak wel als dé waarheid gezien en als zodanig gebruikt.’

Dag en nacht weiden
Huijzer houdt samen met zijn vrouw Nely Schutte honderd melkkoeien met bijbehorend jongvee in Zeerijp. Hij weidt de koeien zomers dag en nacht. Snijmais voert hij al jaren niet meer. De mogelijkheden om het ruw eiwit in de zomer te verlagen, noemt Huijzer het meest tastbare resultaat in het project ‘Proef op de Som’.

Bron: Nieuwe Oogst

2017-05-30T12:18:54+02:00