Ammoniakwijzer laat zien: veel mogelijk binnen bestaande bedrijfsvoering

//Ammoniakwijzer laat zien: veel mogelijk binnen bestaande bedrijfsvoering

Ammoniakwijzer laat zien: veel mogelijk binnen bestaande bedrijfsvoering

Veehouders uit Dalfsen maakten eind januari in vijf huiskamerbijeenkomsten kennis met de Ammoniakwijzer. Ze hadden daarmee de primeur om als eerste met het prototype aan de slag te gaan. Voor veel aanwezige ondernemers was deze verkenning een eyeopener: er is meer mogelijk binnen de bestaande bedrijfsvoering om ammoniakemissie te verminderen dan ze dachten. Naast bijvoorbeeld aanpassingen in de stal komen er ook veel managementmaatregelen terug in de Ammoniakwijzer.

Snelle indicatie
Samen met een expert van de Proeftuin vulden de veehouders scenario’s in de Ammoniakwijzer in. Het prototype berekende daarna van de gekozen maatregelen de effecten door op de ammoniak en economische situatie. Voor de ondernemers gaf dit een snelle indicatie welke maatregelen er zijn en hoe deze maatregelen kunnen aansluiten bij de eigen bedrijfsvoering. Zoals gebruikelijk bij een prototype leverde de eerste kennismaking met de praktijk een aantal tips vanuit de aanwezigen op om het gebruiksgemak te vergroten. Waardevolle informatie, die de Proeftuin in gaat zetten om de Ammoniakwijzer verder aan te scherpen waarna de rest van Overijssel voor de zomer met de tool aan de slag kan. Ook op inhoud ontstonden er interessante discussies over de effecten van verschillende maatregelen.

Volop belangstelling
De Proeftuin was te gast bij de huiskamerbijeenkomsten van LTO Noord Dalfsen, waar het elke avond de spits mocht afbijten. Met ruim honderd bezoekers verspreidt over vijf huiskamers werden de avonden boven verwachting goed bezocht. Vier van deze bijeenkomsten waren specifiek gericht op melkveehouders, één op de intensieve veehouders. Elke avond stond er een expert van de Proeftuin voor de groep om de aanwezigen te informeren over het project en over het ontstaan en tegengaan van ammoniakemissie.

Vind hier het artikel ‘Primeur prototype Ammoniakwijzer in Dalfsen’

2015-10-30T11:21:40+01:00