‘Ammoniak moet je aan fosfaat koppelen’

//‘Ammoniak moet je aan fosfaat koppelen’

‘Ammoniak moet je aan fosfaat koppelen’

Bij Coen Wijers uit Buggenum blijft de mesttank bij zonnig en windrijk weer binnen staan. Hij is zich bewust van de voordelen om bij de juiste weersomstandigheden mest aan te wenden.

Wijers gaf zich op voor het project ‘Proef of de Som’, nadat hij drie jaar geleden plannen smeedde voor melken op een tweede locatie. ‘Regelgeving rond fosfaat en ammoniak komt dan op je pad. Ik realiseerde me dat ik weinig van ammoniak wist. Dit project paste mij daarom goed.’

Kritischer op bedrijfsvoering
De melkveehouder is door het project kritischer gaan kijken naar zijn bedrijfsvoering. Scherp voeren deed hij al, maar zijn streven is nu nog concreter gericht op 150 gram ruw eiwit maximaal in het totaalrantsoen. Daarbij blijft hij zich richten op een hoge melkproductie. ‘Veel melk per koe helpt ook om goed te scoren op ammoniak.’
Water toevoegen bij de mest voor een betere benutting ziet de ondernemer niet zitten. ‘Als je alles goed doet, kun je met verschillende maatregelen 0,5 kilo stikstof per kuub winnen door betere benutting. De investering van het water toevoegen acht ik daarom te groot. Al het water moet ook over het land worden gereden. Mest uitrijden wordt daardoor snel een dure bezigheid.’

Strakke planning
Wijers kiest nu andere momenten voor de toediening van drijfmest. ‘Wij werken met een strakke planning. Voorheen reden we direct na het inkuilen mest uit. Maar als het een week droog is, is dat niet het juiste moment. Als het zonnig en windrijk is, wachten we met bemesten. Bij regenachtig weer bemesten we juist wel. Dat komt de opname en de benutting echt ten goede en verlaagt de ammoniakuitstoot.’
De Limburgse melkveehouder erkent dat de meetbaarheid van ammoniakreductie lastig is. Lastiger dan fosfaatreductie. ‘Fosfaat is vandaag de dag geld. Dat leeft onder melkveehouders. Ammoniak niet. Maar aanpassingen in de bedrijfsvoering die helpen voor fosfaatefficiëntie, zijn meestal ook positief voor minder ammoniakuitstoot. Vandaar mijn pleidooi: koppel fosfaat aan ammoniak en we tackelen het probleem.’

TMR-rantsoen
Wijers houdt in Buggenum 110 melkkoeien en 100 stuks jongvee op 62 hectare, waarvan 10 hectare snijmais. De koeien blijven het hele jaar binnen en krijgen een TMR-rantsoen in twee groepen. Na deelname aan het project ‘Proef op de Som’ wacht Wijers nu bewust op een geschikte dag voor bemesting van het grasland.

Bron: Nieuwe Oogst

2017-05-30T11:25:29+02:00