Aandeel de Proeftuin in PAS

//Aandeel de Proeftuin in PAS

Aandeel de Proeftuin in PAS

Op 18 maart heeft Staatsecretaris Dijksma van Economische Zaken samen met het agrarische bedrijfsleven afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Het Convenant Generieke maatregelen Programma Aanpak Stikstof (PAS) treedt in werking op de dag dat de daartoe bevoegde gezagen het PAS ondertekenen. Het programma bevat maatregelen en voorziet in zogenoemde ontwikkelingsruimte. Naast stalinnovaties is er aandacht voor voermaatregelen en weidegang.

Beleidsmedewerker Wiebren van Stralen van LTO Nederland verwoordde de inhoudelijke bijdrage van de Proeftuin aan het programma als volgt in een tweet: “Mede dankzij @ProeftuinN2000 en @ProvOverijssel staan er nu werkbare praktische zaken in de #PAS, getest in praktijk door&voor veehouders”.

Maatregelen waar ondernemers nu mee aan de slag kunnen op hun bedrijf staan in de digitale gereedschapskist van de Proeftuin.

2015-10-30T11:09:56+01:00