40 procent reductie én opbrengstverhoging

//40 procent reductie én opbrengstverhoging

40 procent reductie én opbrengstverhoging

Het aanwenden van met water verdunde mest is een perspectiefvolle maatregel om de ammoniakreductie te verminderen. “De afgelopen twee jaar vonden op melkveeproefbedrijven VIC Zegveld en Dairy Campus proeven plaats naar het aanwenden van verdunde mest met sleepvoet”, vertelt Wageningen UR-onderzoeker Herman van Schooten. “Daarbij zijn emissiereducties van 40 procent gemeten ten opzichte van onverdunde mest. Ook het effect op de grasopbrengst is hierbij in beeld gebracht.”

Afgelopen juni voerde de Proeftuin ook praktijkproeven uit met het aanwenden van verdunde mest bij pilotveehouders Jan Hemstede en Henk van Dijk. “Deze proeven waren vooral gericht op het bepalen van de grasopbrengst”, legt Van Schooten uit. “De verwachting is namelijk dat het toevoegen van water aan de mest zorgt voor een betere stikstofbenutting en dus een hogere grasopbrengst.” Deze praktijkproeven liepen naast het onderzoek van Dairy Campus. Van Schooten: “Het is toch interessant om te zien of de uitkomsten bij Hemstede en Van Dijk overeenkomen met die van op VIC Zegveld en Dairy Campus. Daar kwam namelijk bij een verdunning van één deel mest en één deel water een meeropbrengst van circa 20% uit in de eerstvolgende grassnede na aanwenden.”

De proeven op VIC Zegveld en Dairy Campus maken onderdeel uit van een breder project, dat de alternatieven voor de sleepvoet in beeld brengt. “De Proeftuin volgt de ontwikkelingen rond het aanwenden van verdunde mest uiteraard op de voet”, geeft Van Schooten aan. “De reductie van 40 procent ammoniakemissie werd gemeten bij een één-op-één-verdunning van mest met water. Afgelopen zomer zijn in de omgeving van VIC Zegveld ook emissiemetingen gedaan met een verdunning van 2/3 mest en 1/3 water. Binnenkort komen deze resultaten beschikbaar.”

De uitkomsten van de praktijkproeven bij Hemstede en Van Dijk vindt u hier.

2015-10-23T11:57:23+02:00