Nieuwe matches, nieuwe inzichten pilotveehouders en -adviseurs

/Nieuwe matches, nieuwe inzichten pilotveehouders en -adviseurs
Nieuwe matches, nieuwe inzichten pilotveehouders en -adviseurs2019-02-04T10:42:53+01:00

Nieuwe matches, nieuwe inzichten pilotveehouders en -adviseurs

nieuwe matchesDonderdag 23 januari trapten de pilotveehouders en -adviseurs van Proeftuin Natura 2000 Overijssel het nieuwe jaar af. Sinds de start van het project werken pilotveehouders en -adviseurs samen in vaste duo’s. In die twee jaar zijn veel nieuwe inzichten opgedaan. Om te ontdekken of de duo’s nog passen bij de eigen wensen en inhoudelijke voortgang gingen ze 23 januari op speeddate. Dat heeft geleid tot zes nieuwe matches binnen de pilotgroep, die naar verwachting tot nieuwe inzichten gaan leiden. Want waar iedereen het over eens was: “Er is al veel bereikt en nog zijn er volop mogelijkheden voor het eigen bedrijf en voor de sector om ammoniakemissie te verminderen.”

Nieuwe inzichten
De pilotveehouders hebben de afgelopen twee jaar hun eigen interessegebieden ontwikkeld. Ze richten zich op maatregelen die passen binnen hun eigen bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de adviseurs vaak gespecialiseerd in een bepaald thema. Door de nieuwe matches kunnen veehouders en adviseurs elkaar op andere vlakken aanvullen en leidt dit mogelijk tot nieuwe inzichten. Vind hier de nieuwe duo’s.

Terugkijken
De bijeenkomst eind januari is ook aangegrepen om terug te kijken op 2013. Waar is de pilotgroep mee bezig geweest en welke onderwerpen nemen ze mee naar het nieuwe jaar? De BEX/BEA is een belangrijk instrument geweest voor de pilotveehouders. Het heeft hen handvatten geboden om aanpassingen te doen in voermanagement in bedrijfsvoering. Vaak met positieve resultaten op de ammoniakemissie, al waren er ook ontwikkelingen in de reguliere bedrijfsvoering die langszij kwamen. Bijvoorbeeld bedrijfsgroei waardoor het aantal stuks jongvee sterk uitbreidde, en daarmee ook de ammoniakemissie. Met de BEX/BEA kunnen de pilotveehouders de uitkomsten achteraf op bedrijfsniveau verklaren. De in ontwikkeling zijnde Proeftuin-BEA biedt hen juist vooraf inzicht in het specifieke bedrijfsefffect van een ammoniakreducerende maatregel.

Blik vooruit
De blik van de pilotgroep was 23 januari echter vooral alweer gericht op het komende jaar. De veehouders en adviseurs zien volop mogelijkheden voor hun eigen bedrijf en voor de sector om ammoniakemissie te verminderen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruwvoerproductie en akkerbouwtechnieken, het aanwenden van mest en de invloedsfactoren hierop en voermanagement. ‘Vernieuwend’ was daarbij een woord dat vaak viel. Ook wezen de pilotveehouders en –adviseurs op het belang van het breed verspreiden en laten landen van bestaande kennis. Uitsmijter van de pilotgroep: De Proeftuin moet zichtbaar maken wat er de afgelopen twee jaar al bereikt is!