Met ureaseremmer naar 40 procent ammoniakreductie

/Met ureaseremmer naar 40 procent ammoniakreductie
Met ureaseremmer naar 40 procent ammoniakreductie2019-02-04T10:42:53+01:00

Met ureaseremmer naar 40 procent ammoniakreductie

met uresMet een verwacht reductiepercentage van 40 procent is het gebruik van ureaseremmer in de stal een veelbelovende maatregel voor het verminderen van ammoniakemissie. Proeftuin Natura 2000 Overijssel heeft het initiatief genomen om de maatregel door te ontwikkelen, met als uiteindelijk doel om deze beleidsmatig op de kaart te krijgen. Op Dairy Campus is een onderzoek gestart naar de effecten van ureaseremmer, de mogelijke toedieningstechnieken en aspecten als borging en handhaving. De Proeftuin werkt in dit traject nauw samen met het Ministerie van Economische Zaken.

Afgelopen winter is de werking van ureaseremmer al op kleine schaal getest in een proefopstelling op Dairy Campus. Op foto 1 is te zien hoe voor het onderzoek ureaseremmer op eenvoudige wijze wordt aangebracht op de roostervloer. “Die eerste proef was perspectiefvol”, vertelt Linda Janssen-Verriet van de Proeftuin. “In het vervolgonderzoek testen we de ureaseremmer onder verschillende weersomstandigheden en denken ook na over praktische manieren om het middel toe te passen.” Janssen noemt als voorbeeld de mogelijkheid om via een mestrobot met sproei-installatie ureaseremmer toe te voegen. “Of via een vernevelingssysteem boven de roosters. We gaan ook onze pilotveehouders bij dit traject betrekken.”

Ontwikkelingstraject
Voordat veehouders ureaseremmer op hun bedrijf kunnen gebruiken, moeten er nog wel een aantal zaken geregeld worden. Zo is de erkenning in Nederland voor gebruik van ureaseremmer bij mest nog niet definitief. De borging en handhaving van de maatregel heeft aandacht. “Hoe controleer je of er ook werkelijk ureaseremmer bij de mest is gegaan en op zo’n manier dat er een reductie van de ammoniakemissie wordt gerealiseerd”, benoemt Janssen. Om de maatregel klaar te stomen voor de praktijk trekt de Proeftuin het onderzoek breder dan alleen op Dairy Campus. “We willen weten wat agrarische ondernemers allemaal tegenkomen bij het gebruik van ureaseremmer op hun bedrijf. Daarom een oproep: wanneer ondernemers geïnteresseerd zijn in ureaseremmer dan nodigen we hen graag uit om met ons mee te denken in dit ontwikkelingstraject”, geeft Janssen aan.

Werking ureaseremmer
In mest bevindt zich het enzym urease en in urine het product ureum. Als urease en ureum met elkaar in aanraking komen, wordt ureum deels omgezet in ammoniak. Deze reactie vindt overal plaats waar mest te vinden is. Het toevoegen van ureaseremmer vermindert de werking van het enzym urease en daarmee ook de omzetting van ureum in ammoniak.

“Simpel systeem voor bestaande stallen”
Melkveehouder Erik Wessels is heel enthousiast over het inzetten van ureaseremmer om de ammoniakemissie op zijn bedrijf te verminderen. “Het lijkt erop dat de maatregel eenvoudig is uit te voeren en bovendien kun je het in bestaande stallen toepassen.” Hij heeft zich al flink verdiept in de achtergrond van ureaseremmer. “In kunstmest wordt al succesvol met ureaseremmer gewerkt.”

Wessels kijkt met veel interesse naar de verrichtingen van de Proeftuin. “De koeien mogen geen problemen van de maatregel ondervinden en ook de voedselveiligheid moet gewaarborgd blijven”, noemt de veehouder met 130 melkkoeien als voorbeelden. “Als het onderzoek is afgerond wil ik ureaseremmer graag op mijn bedrijf proberen. Ik vind het heel belangrijk de ammoniakemissie te reduceren. Het is voor mij een ‘licence to produce’ voor verdere uitbreiding van het bedrijf.”

Vind hier de column van onderzoeker Hendrik Jan van Dooren over de ureaseremmer.