Mest aanwenden

Mest aanwenden2019-02-04T10:43:15+01:00
2016-03-09T13:45:20+01:00

Rapport: Anticiperen op het weer bij uitrijden

Bij drogende weersomstandigheden neemt de ammoniakemissie bij het uitrijden van mest toe. Denk hierbij aan een hogere windsnelheid, een hogere luchttemperatuur, meer zonnestraling of een lagere relatieve luchtvochtigheid. Kun je door rekening te houden met de weersomstandigheden de ammoniakemissie verminderen?

2017-02-03T18:36:33+01:00

Rapport: Mest aanzuren bij uitrijden

In 2014 voerde de Proeftuin metingen uit naar het aanzuren van mest bij aanwending met een sleepvoetenmachine op kleibodem. De emissiereductie bij het aanzuren van mest met 4 liter zwavelzuur per m³ mest bleek maximaal 30 procent te zijn bij een pH-waarde van circa 6: een lagere emissiereductie dan vooraf verwacht.

2019-02-04T10:43:33+01:00

Toedieningstechnieken op veenweide

Samen met collega’s, en met inbreng van experts, zoeken Overijsselse veehouders naar kennis over ammoniakreductie en hoe ze dit kunnen vertalen naar het eigen bedrijf. Zoals tijdens de Proeftuin-bijeenkomst ‘Veenweide ontmoet veenweide’. Deelnemende veehouders stelden daar vragen over de toepassing en verwachte effecten van maatregelen op veenweidegrond. Experts hielpen bij het vinden van de antwoorden.

2019-02-04T10:43:33+01:00

Verdunnen met water

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.