Aanmelden micro-netwerk ‘Winst via de kringloop’

//Aanmelden micro-netwerk ‘Winst via de kringloop’

Aanmelden micro-netwerk ‘Winst via de kringloop’

Heeft u al eens de kringloop van uw eigen bedrijf in beeld gebracht? Weet u waar en hoeveel stikstof u aanvoert en waar die stikstof eindigt? Voor beperking van ammoniakemissie is het belangrijk dat u weet aan welke ‘knoppen’ u kunt draaien om de emissie te verminderen. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar, zoals de BEX/BEA. Samen met collega’s en specialisten gaat u in netwerkverband deze (en andere) instrumenten inzetten om de kringloop op uw eigen bedrijf in kaart te brengen en vervolgens de efficiëntie te verhogen. Een leuke bijkomstigheid: verhogen van de stikstofefficiëntie levert ook nog geld op.

2015-10-30T16:57:16+01:00