Drie studiegroepen DLV gestart met Proeftuin-netwerk

/Drie studiegroepen DLV gestart met Proeftuin-netwerk
Drie studiegroepen DLV gestart met Proeftuin-netwerk2019-02-04T10:42:52+01:00

Drie studiegroepen DLV gestart met Proeftuin-netwerk

Ammoniakemissie in 2014 gestegenDeze winter volgen drie Overijsselse studiegroepen van DLV een Proeftuin-netwerk voor het verminderen van de ammoniakemissie op het eigen bedrijf. De startbijeenkomst in december was gericht op het thema voermaatregelen. “De ondernemers waren zeer belangstellend. Ze hadden veel vragen over rantsoenen en mogelijke maatregelen”, vertelt Gerrit Bossink van ForFarmers. Vanuit zijn betrokkenheid als pilotadviseur bij de Proeftuin en zijn expertise op het gebied van voeding begeleidde hij de eerste netwerkbijeenkomsten van de groepen in Wierden, Mastenbroek en Hardenberg.

Tijdens deze bijeenkomst maakten de netwerken kennis met de Proeftuin en kregen ze een introductie over de Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak (BEA) en de Kringloopwijzer. Daarna gingen de netwerken de diepte in op het onderwerp voermaatregelen. Bossink had aandacht voor verschillende rantsoenen voor jongvee, droge koeien en melkgevende koeien. “Als mogelijke maatregel hebben we gekeken naar het verlagen van het ruweiwitgehalte in het voer naar 15%. Veel ondernemers zien hierin kansen voor hun eigen bedrijf.” Verder kregen de deelnemers praktische tips en handvatten om de
speelruimte in hun voermanagement op hun bedrijf te zoeken en de voeding op hun bedrijf te optimaliseren, wat weer positieve effecten heeft op de ammoniakreductie. In 2014 gaan de netwerken verder met de volgende twee bijeenkomsten. Deze staan in het teken van weidegang, bemesting en de Proeftuin BEA, een aangepaste versie met meer maatregelen voor ammoniakreductie hierin opgenomen.

Steeds meer studiegroepen uit Overijssel weten de Proeftuin te vinden voor ondersteuning bij het verminderen van de ammoniakemissie. De veehouders van de drie DLV-groepen vergaren onder begeleiding van een Proeftuin-expert nieuwe kennis, ze delen ervaringen en vergelijken hun resultaten met die van de pilotveehouders. De uiteindelijke doelstelling is dat de ondernemers daadwerkelijk met nieuwe maatregelen aan de slag gaan op hun bedrijf.