AmmoniakWijzer

AmmoniakWijzer2019-02-04T10:43:06+01:00

AmmoniakWijzer

De Ammoniakwijzer is gereed voor gebruik in de praktijk. Achter de schermen werkt de Proeftuin aan het verder optimaliseren van dit instrument.

Met de AmmoniakWijzer kunt u vooraf verkennen welke maatregelen voor de vermindering van ammoniakemissie passen bij uw bedrijf. Het instrument werkt met praktische maatregelen rondom vee, voeding, beweiding, bemesting en huisvesting. U kunt meerdere scenario’s met verschillende maatregelen laten doorrekenen voor uw bedrijf op de verwachte emissiereducties én de verwachte inkomenseffecten. De AmmoniakWijzer biedt u een indicatie van mogelijke resultaten.

Wanneer: U kunt vooraf verkennen welke maatregelen passen bij uw bedrijf
Bedrijfsspecifiek: Gedeeltelijk – de AmmoniakWijzer rekent op basis van de invoer van eigen bedrijfsgegevens, maar gaat
daarbij uit van landelijke gemiddeldes en enkele aannames.
De uitkomsten zijn een goede indicatie, maar zijn niet geheel bedrijfsspecifiek
Resultaat Verwachte emissiereducties + inkomenseffecten

 

AmmoniakWijzer Downloaden

Vind hier de AmmoniakWijzer.
Vind hier de gebruikshandleiding.
Vind hier de veelgestelde vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de AmmoniakWijzer dan kunt u contact opnemen via info@proeftuinnatura2000.nl.

De Proeftuin is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de Ammoniakwijzer. De uitkomsten zijn indicatief en afhankelijk van de wijze van invullen. Wanneer er na downloaden een actuelere versie van een instrument beschikbaar is, verschijnt er automatisch een meldingsvenster in uw computer met de vraag of u de nieuwe versie wilt downloaden naar uw PC. Het is sterk aanbevolen om met de nieuwste versie te werken. Gegevens van oudere versies blijven bewaard en kunnen in een nieuwe versie worden ingelezen.