21 maart 2013: voorjaarsbijeenkomst Proeftuin

/21 maart 2013: voorjaarsbijeenkomst Proeftuin
21 maart 2013: voorjaarsbijeenkomst Proeftuin2019-02-04T10:42:51+01:00

21 maart 2013: voorjaarsbijeenkomst Proeftuin

koeien-6Op donderdag 21 maart 2013 stelt melkveehouder Erik Wessels uit Rijssen zijn bedrijf open voor iedereen die meer wil weten over de reductie van ammoniakemissie. Als pilotveehouder van Proeftuin Natura 2000 Overijssel onderzoekt en implementeert Erik Wessels diverse maatregelen voor het verminderen van ammoniakuitstoot. Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst is speciale aandacht voor het thema mestaanwending.

Veehouder Erik Wessels presenteert samen met zijn Proeftuinadviseur Karel Remmelink, bedrijfskundig adviseur bij Alfa Accountants, de maatregelen die hij toepast op zijn bedrijf en welke effecten deze hebben op het reduceren van ammoniakemissie. Aansluitend vertelt Wiebren van Stralen, beleidsadviseur Mest & Milieu Veehouderij bij LTO Noord, over de relatie tussen mestaanwending en ammoniakreductie. Bezoekers kunnen vervolgens een rondgang maken over het melkveebedrijf. Een demo-veld toont de verschillen tussen slordig werken en het keurig aanwenden van de mest. Experts van Wageningen UR vertellen hierbij over het effect van de werkwijze op de stikstofbenutting en de graslandopbrengst. Ook geven zij informatie over andere maatregelen in ontwikkeling en over ureaseremmers, een maatregel die Erik Wessels op zijn bedrijf gaat toepassen. Schuitemaker Landbouwmachines spreekt vanuit haar praktijk met de bezoekers over de toekomst van mestaanwendsystemen.

Tijd en locatie
U bent van harte welkom op:
Datum:      Donderdag 21 maart 2013
Tijd:          Van 13.30 uur tot 16.00 uur
Locatie:     Erik Wessels, Elsenerveldweg 8, 7462 PN Rijssen

Hier vindt u de routekaart.

Aanmelden
Voor deze bijeenkomst dient u zich aan te melden of telefonisch bij Linda Aarnink van Projecten LTO Noord via telefoonnummer 088 – 888 66 77.