Contact Website Afmelden
 

December 2015 - Attentiemail Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Kennisdag ammoniak: delen, discussiëren en meedenken
Forumdiscussie: Maatregelen moeten passen bij je eigen bedrijf
Kennissessie 1: Economie en ammoniak
Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?
Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie
Kennissessie 4: Ammoniakreductie, zaak van het gehele bedrijf
Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren
Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen

 
   Kennisdag ammoniak: delen, discussiëren en meedenken

Maandag 30 november bezochten 130 melkveehouders, adviseurs, beleidsmedewerkers en overige geïnteresseerden de kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”. De dag werd goed benut om praktische en persoonlijke vragen te stellen tijdens de kennissessies en de forumdiscussie met Hester Maij (Overijssels gedeputeerde voor Landbouw, Natuur en Cultuur), Erik Back (provinciaal voorzitter LTO Noord Overijssel en Gelderland) en Martin Scholten (directeur Animal Sciences Group Wageningen UR). Onderliggend een korte impressie van de kennisdag.
 
   Forumdiscussie: Maatregelen moeten passen bij je eigen bedrijf

Dagvoorzitter René Schepers trapte de forumdiscussie ‘Collectieve doelen via het boerenerf’ direct scherp af. Is dit een “gedoetitel”, vroeg hij aan forumleden Hester Maij, Erik Back en Martin Scholten. ”Als je samen wat wilt bereiken, moet je samen doelen stellen”, begint Back. “Maar de sleutel ligt bij de individuele ondernemer. En elk bedrijf is zo verschillend dat dat ook om verschillende maatregelen vraagt”.


Lees verder
 
   Kennissessie 1: Economie en ammoniak

De kennissessie “Economie en Ammoniak” startte met een korte Ren-Je-Rot-quiz. De ruim 50 deelnemers konden per vraag uit drie antwoorden kiezen. De vragen waren pittig: slechts vijf deelnemers, waaronder drie veehouders, hadden alle antwoorden goed. Met deze snelle quiz leerden de deelnemers onder meer dat 30 tot 55 procent van de bedrijfsemissie uit de stal komt en dat het emissiearm aanpassen van de stal €183,-- per koeplaats kost. Onderzoeker Michel de Haan van Wageningen UR lichtte de cijfers toe.


Lees verder
 
   Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?

“Waarom staat er een vraagteken in de titel? Omdat we op deze vraag zelf ook nog niet het antwoord hebben.” Dat was de aftrap van de kennissessie ‘Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?’ door sessieleiders Cathy van Dijk en Inge Hageman. In deze sessie verkenden zij samen met de aanwezigen de vraag: Welke emissiebeperkende maatregelen kun je in een gebied inzetten? De Proeftuin vult de gereedschapskist vooral met maatregelen die op het bedrijf zelf gericht zijn. Zijn deze maatregelen ook breder in te zetten?


Lees verder
 
   Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie

Op de meeste bedrijven vindt meer dan de helft van de totale ammoniakemissie plaats in het veld. Vooral op de eerste dag van mest uitrijden is de emissie het hoogst, vertelt Jan Huijsmans van Wageningen UR. Tijdens deze kennissessie kwamen meerdere maatregelen rond mesttoediening aan bod.


Lees verder
 
   Kennissessie 4: Ammoniakreductie, zaak van het gehele bedrijf

In de kennissessie ‘Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf’, vertelt melkveehouder Henk van Dijk wat hij als pilotveehouder heeft gedaan binnen de Proeftuin en wat zijn resultaat was. Toen hij in 2011 aan het project begon had hij 2.798 kg ammoniak, in 2014 was dit gedaald naar 2.519 kg. Hoe heeft hij dat bereikt?


Lees verder
 
   Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren

In de Proeftuin zijn maatregelen ontwikkeld die Overijsselse veehouders kunnen gebruiken bij de aanvraag van een NB-vergunning. Deze maatregelen worden voorgelegd voor opname op de PAS-lijst (als bijlage bij de Rav-lijst) voor landelijk gebruik. Deze zogenaamde verzilverde maatregelen zijn het resultaat van een intensief proces van de Provincie Overijssel en de Proeftuin samen. In de kennissessie ‘borgen is de sleutel tot verzilveren’ namen Fred Stouthart en Gerard Migchels de deelnemers mee in de aandachtspunten van borging.


Lees verder
 
   Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen

“Bij instrumenten als de KringloopWijzer wordt achteraf berekend hoeveel de emissie op het bedrijf was in het voorliggende jaar. Dat biedt geen mogelijkheden om bij te sturen op je bedrijf op het moment dat het nodig is. Daarom ontwikkelde de Proeftuin de Navigator, een instrument waarmee een melkveehouder gedurende het jaar kan zien hoe de emissie van ammoniak, stikstof en fosfaat zich ontwikkeld”, legt Herman van Schooten van Wageningen UR uit. “Zo kan hij tijdig bijsturen om te zorgen dat de emissies op het gewenste niveau blijven”. Tussentijds mest afzetten behoort nu tot de mogelijkheden.


Lees verder
 


Proeftuin Natura 2000 Overijssel - Postbus 240 – 8000 AE Zwolle - T. 088 888 66 77 – E. info@proeftuinnatura2000.nl

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief