Vragenlijst leerstijlen

/Vragenlijst leerstijlen
Vragenlijst leerstijlen2019-02-04T10:42:49+01:00

Een van de uitdagingen bij ‘Proef op de Som’ is het aan laten sluiten van de informatie op een manier die bij u past. Daarvoor maken we ook gebruik van een verdeling in leerstijlen. Iedereen heeft zo zijn eigen stijl van leren. In Proef op de Som willen we graag aansluiten bij een vorm die bij u past. Overigens is het gebruikelijk dat mensen vaak een mix van leerstijlen hebben.

Binnen Proef op de Som wordt deze indeling alleen gebruikt als ondersteuning bij het proces en de vormgeving van de informatiemiddelen. Om echter een goede afspiegeling te hebben van de ondernemers die zich aanmelden, is er wel voor gekozen om de vragenlijst gelijk bij de aanmelding te laten invullen. Laat het u niet afschrikken, de vragen zijn vooral bedoeld om een indicatie te krijgen. Het vormt geen hard selectiecriterium.

De terugkoppeling op deze vragenlijst krijgt u niet direct per kerende mail maar op een later tijdstip in de selectieprocedure. Iedereen die zich als praktijkbedrijf aanmeldt krijgt een terugkoppeling over de gegeven antwoorden, ook als u uiteindelijk niet deelneemt.

Vult u de lijst vooral eerlijk in en weet dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Er zitten dubbelingen in de vragen maar dat is bewust. Indien u het in meerdere mate met een stelling eens bent, zet dan een vinkje bij ‘eens’. Indien u het in mindere mate met de stelling eens bent, geeft u ‘oneens’ aan. Succes met de beantwoording.

  (*) verplicht veld

  Naam (*)

  Email (*)

  1. Ik voel feilloos aan wat goed en fout is, wat wel en niet mag (*)
  EensOneens

  2. Ik sla goede raad vaak in de wind. (*)
  EensOneens

  3. Ik heb de neiging problemen met de grootste omzichtigheid op te lossen in plaats van impulsief te werk te gaan (*)
  EensOneens

  4. Ik denk dat formele procedures en regels mensen in hun ontwikkeling belemmeren (*)
  EensOneens

  5. Ik sta bekend als iemand die het kind bij zijn naam noemt (*)
  EensOneens

  6. Vaak vind ik dat maatregelen die worden genomen op basis van het goed aanvoelen van de kern van de zaak even goed zijn als die welke na zorgvuldige afweging en analyse worden getroffen (*)
  EensOneens

  7. Ik hou van het soort werk waarvoor ik de tijd krijg en waarbij ik geen middel onbeproefd hoef te laten om het af te krijgen (*)
  EensOneens

  8. Regelmatig vraag ik mensen naar hun voornaamste wensen (*)
  EensOneens

  9. Het belangrijkste is of iets in de praktijk voldoet (*)
  EensOneens

  10. Ik neem zelf het initiatief om nieuwe indrukken op te doen (*)
  EensOneens

  11. Wanneer ik over een nieuw idee of een nieuwe aanpak hoor, begin ik onmiddellijk na te gaan hoe ik dat idee of die aanpak in praktijk kan brengen (*)
  EensOneens

  12. Ik hecht aan zelfdiscipline, zoals me aan mijn dieet houden, regelmatig trimmen, een vaste gewoonte aanhouden, enzovoort (*)
  EensOneens

  13. Ik ben trots wanneer ik een klus grondig kan afwerken (*)
  EensOneens

  14. Ik kan beter opschieten met logisch, analytisch denkende mensen dan met spontaan, onberekenbaar reagerende mensen (*)
  EensOneens

  15. Ik interpreteer zorgvuldig de gegevens waar over ik beschik en trek geen overhaaste conclusies (*)
  EensOneens

  16. Ik kom graag tot een weloverwogen besluit, nadat ik veel alternatieven tegen elkaar heb afgewogen (*)
  EensOneens

  17. Verrassende, niet-alledaagse ideeën trekken mij meer aan dan praktische (*)
  EensOneens

  18. Ik hou niet van die afspraken waar je niets mee aan kunt en breng liever de dingen met elkaar in verband (*)
  EensOneens

  19. Ik accepteer voorgeschreven procedures en regels en hou me eraan zolang ik deze kan zien als een doeltreffend middel om het werk geklaard te krijgen (*)
  EensOneens

  20. Ik breng mijn doen en laten graag in verband met een algemeen geldend principe (*)
  EensOneens

  21. In gesprekken dring ik graag door tot de kern van de zaak (*)
  EensOneens

  22. Met mensen op het werk onderhoud ik liever een afstandelijke, ja zelfs formele relatie (*)
  EensOneens

  23. Ik neem graag de uitdaging aan iets wat nieuw en totaal verschillend is onder de knie te krijgen (*)
  EensOneens

  24. Ik heb graag te doen met spontane mensen die van een pretje houden (*)
  EensOneens

  25. Ik schenk heel veel aandacht aan details alvorens een conclusie te trekken (*)
  EensOneens

  26. Ik heb het moeilijk met excentrieke en onvoorbereide ideeën (*)
  EensOneens

  27. Ik geloof niet dat ergens omheen draaien tijdverspilling is (*)
  EensOneens

  28. Ik pas wel op overhaaste conclusies te trekken (*)
  EensOneens

  29. Ik geef de voorkeur aan zo veel mogelijk bronnen van informatie Hoe meer gegevens hoe beter (*)
  EensOneens

  30. Mensen die graag spotten en dingen niet ernstig genoeg nemen, irriteren mij meestal (*)
  EensOneens

  31. Ik luister naar het standpunt van andere mensen alvorens mijn eigen standpunt te berde te brengen (*)
  EensOneens

  32. Ik heb de neiging om te laten zien hoe ik mij voel (*)
  EensOneens

  33. In gesprekken kijk ik graag naar de tactiek van de andere deelnemers (*)
  EensOneens

  34. Ik reageer liever spontaan en ongedwongen op gebeurtenissen dan dat ik dingen vooraf plan (*)
  EensOneens

  35. Ik voel me aangetrokken door technische zaken zoals netwerkanalyses, stroomdiagrammen, schema’s, planningen, enzovoort (*)
  EensOneens

  36. Het stoort me indien ik mij moet haasten om een klus binnen de gestelde korte termijn af te krijgen (*)
  EensOneens

  37. Ik heb de neiging ideeën van mensen op hun praktische waarde te beoordelen (*)
  EensOneens

  38. Bij rustige, attente mensen voel ik me al gauw niet meer op mijn gemak (*)
  EensOneens

  39. Vaak raak ik geïrriteerd door mensen die dingen hals over kop willen afwerken (*)
  EensOneens

  40. Het is belangrijker om van dit moment te genieten dan aan het verleden of de toekomst te denken (*)
  EensOneens

  41. Ik denk dat beslissingen, die op basis van een grondige analyse van alle informatie worden genomen, beter zijn dan die welke intuïtief worden genomen (*)
  EensOneens

  42. Ik heb de neiging een perfectionist te willen zijn (*)
  EensOneens

  43. In gesprekken kom ik meestal met een heleboel onvoorbereide ideeën op de proppen (*)
  EensOneens

  44. In vergaderingen opper ik alleen maar praktische, realistische ideeën (*)
  EensOneens

  45. Regels zijn er om te worden overtreden (*)
  EensOneens

  46. In een kritieke situatie hou ik me graag op de achtergrond teneinde de zaak van alle kanten te kunnen bekijken (*)
  EensOneens

  47. Vaak zie ik de onlogische en zwakke punten in de argumenten van andere mensen (*)
  EensOneens

  48. Door de bank genomen praat ik meer dan dat ik luister (*)
  EensOneens

  49. Vaak zie ik betere en praktische manieren om dingen gedaan te krijgen (*)
  EensOneens

  50. Ik vind dat geschreven rapporten kort, duidelijk en zakelijk moeten zijn (*)
  EensOneens

  51. Ik geloof dat rationeel en logisch denken het op den duur wint (*).
  EensOneens

  52. Ik heb de neiging zaken met mensen duidelijk te bespreken, in plaats van over koetjes en kalfjes te praten (*)
  EensOneens

  53. Ik heb graag te doen met mensen die met beide benen op de grond staan (*)
  EensOneens

  54. In een gesprek verlies ik mijn geduld wanneer het gaat over dingen die niet relevant zijn en totaal niets met de zaak te maken hebben (*)
  EensOneens

  55. Indien ik een rapport moet schrijven heb ik de neiging vaak opnieuw te beginnen alvorens de definitieve versie op papier staat (*)
  EensOneens

  56. Ik ben erop gesteld dingen uit te proberen teneinde te zien hoe deze in de praktijk werken (*)
  EensOneens

  57. Ik ben erop gesteld via een logische benadering tot een antwoord op de vraag te komen (*)
  EensOneens

  58. Ik voer graag het woord (*).
  EensOneens

  59. Vaak vind ik dat ik de realist ben, die de gesprekken van de mensen zakelijk houd en voorkomt dat zij in de zevende hemel belanden (*)
  EensOneens

  60. Ik weeg graag veel alternatieven tegen elkaar af alvorens tot een besluit te komen (*)
  EensOneens

  61. In gesprekken met mensen vind ik vaak dat ik het minste last van emoties heb en heel objectief ben (*)
  EensOneens

  62. In gesprekken houd ik me liever op de achtergrond dan het initiatief te nemen en veel te praten (*)
  EensOneens

  63. Ik zou graag in staat zijn activiteiten van dit moment in verband te brengen met grotere ontwikkelingen op lange termijn (*)
  EensOneens

  64. Wanneer dingen verkeerd gaan ben ik blij dat ik mij er vanaf kan maken en deze kan afdoen als een experiment (*)
  EensOneens

  65. Ik heb de neiging om excentrieke, niet-doordachte ideeën als onpraktisch af te doen (*)
  EensOneens

  66. Het beste is ‘Bezint eer ge begint’ (*)
  EensOneens

  67. Door de bank genomen luister ik meer dan ik praat (*)
  EensOneens

  68. Ik heb de neiging lastig te zijn voor mensen die moeite hebben met een logische aanpak (*)
  EensOneens

  69. Meestal denk ik: ‘Het doel heiligt de middelen’ (*)
  EensOneens

  70. Ik vind het niet erg om mensen in hun gevoelens te kwetsen zolang het werk maar gedaan wordt (*)
  EensOneens

  71. Het feit dat men duidelijke doelstellingen en plannen moet hebben, heeft op mij een verlammende uitwerking (*)
  EensOneens

  72. Ik ben meestal degene die leven in de brouwerij brengt (*)
  EensOneens

  73. Ik stel alles in het werk om de klus af te krijgen (*)
  EensOneens

  74. Ik ben systematisch nauwkeurig werk zeer snel beu (*)
  EensOneens

  75. Ik mag graag basisveronderstellingen, principes en theorieën navorsen die dingen en gebeurtenissen onderbouwen (*)
  EensOneens

  76. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in wat andere mensen denken (*)
  EensOneens

  77. Ik heb graag dat vergaderingen systematisch verlopen, dat men zich strikt aan de agenda houdt, enzovoort (*)
  EensOneens

  78. Ik vermijd subjectieve of dubbelzinnige gespreksonderwerpen (*)
  EensOneens

  79. Ik geniet van het drama en van de spanning van een crisissituatie (*)
  EensOneens

  80. Mensen vinden vaak dat ik ongevoelig ben voor hun gevoelens (*)
  EensOneens

  Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst, zo krijgen wij een goed beeld van uw leerstijl. De terugkoppeling op deze vragenlijst krijgt u niet direct per kerende mail maar op een later tijdstip in de selectieprocedure. Iedereen die zich als praktijkbedrijf aanmeldt krijgt een terugkoppeling over de gegeven antwoorden, ook als u uiteindelijk niet deelneemt. Vergeet u niet hieronder op verzenden te drukken.