Stro voeren, maaien en meer: Rudie Freriks geeft antwoord

/Stro voeren, maaien en meer: Rudie Freriks geeft antwoord
Stro voeren, maaien en meer: Rudie Freriks geeft antwoord2019-02-04T10:42:56+01:00

Stro voeren, maaien en meer: Rudie Freriks geeft antwoord1

Waarom kies je ervoor om stro te voeren? Waarom maai je niet alles in één keer? Het zijn enkele vragen die pilotveehouder Rudie Freriks voorgelegd kreeg van veehouders uit Hellendoorn. Freriks verwelkomde op dinsdag 28 januari de LTO Noord-afdeling Hellendoorn op zijn bedrijf om meer te vertellen over het verminderen van ammoniakemissie en zijn rol binnen de Proeftuin. “Ik ben sinds ik aan de Proeftuin deelneem, veel bewuster bezig met rantsoen en beweiding”, vertelde Freriks.

Onbedoelde emissie opsporen2
De bijeenkomst was door LTO Noord-afdeling Hellendoorn georganiseerd om haar leden handvatten te bieden in het ammoniakvraagstuk. Pilotadviseur Gerrit de Lange van de Proeftuin trapte af en maakte direct de vertaalslag naar euro’s. “Het efficiënt omgaan met stikstof levert geld op en vermindert de ammoniakemissie. Ik wil iedereen aanmoedigen om de efficiëntieslag te maken en onbedoelde emissie op te sporen en te verminderen.” Ondernemers kunnen hierbij gebruik maken van verschillende tools. Gerrit de Lange wees op de Kringloopwijzer en gaf een demonstratie van de Proeftuin-BEA en Ammoniakwijzer, ontwikkeld vanuit de Proeftuin.

Populaire maatregelen3
Van daaruit gingen de ondernemers in groepjes uit elkaar om reducerende maatregelen te bespreken. Daaruit bleek dat maatregelen zoals minder jongvee, extra weidegang en verlagen van ruw eiwitgehalte in het voer de ondernemers aanspraken. Een maatregel zoals het verdunnen van mest met water is minder populair onder de aanwezigen vanwege de opslagcapaciteit. Daar is waar Rudie Freriks op inhaakt: “Je kunt een maatregel ook deels inpassen. Mest verdund met water vraagt inderdaad om extra opslagcapaciteit, maar dat is oplosbaar door alleen in de zomer mest te verdunnen. Dan staan de koeien minder op stal en is er ruimte in de mestkelder. Het water komt zomers ook vaak goed van pas.”

Keuzes in bedrijfsvoering4
Rudie Freriks geeft deze middag meer inkijkjes in de keuzes die hij maakt in zijn bedrijfsvoering. “Wat netjes werken bij het uitrijden betekent? Dat ik de mest in de gootjes wil hebben en niet er naast. Teveel mest aanwenden of te langzaam of te snel rijden zorgt voor overstromende gootjes en meer ammoniakemissie. Ik maak daarover duidelijke afspraken met mijn loonwerker.” Daarnaast gaf hij zijn visie op groeitrappen en voeding. “Ik pas groeitrappen in het gras toe en heb een aansluitend bemestingsplan. Wat betreft voeding kies ik ervoor om stro en brok te voeren aan droge koeien en jongvee. Dat past binnen een schraal en eiwitarm rantsoen en is erg gemakkelijk.”

Schuine plaat in mestkanaal5
Ook voor de intensieve veehouders had de bijeenkomst iets te bieden. Twee aanwezige varkenshouders waren bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in de maatregel ‘schuine plaat in mestkanaal’ en besloten ter plekke om deze op hun eigen bedrijf toe te gaan passen.

Vind hier meer informatie over het voeren van stro en brok.