“Reductie ammoniakemissie lastiger op veengrond”

/“Reductie ammoniakemissie lastiger op veengrond”
“Reductie ammoniakemissie lastiger op veengrond”2019-02-04T10:42:54+01:00

“Reductie ammoniakemissie lastiger op veengrond”

reductie amoWanneer je bedrijf gevestigd is op veengrond en je geen mais teelt, zijn de mogelijkheden voor het reduceren van ammoniakemissie beperkt. Dat ervaren pilothouders Wout en Christiaan van Dalfsen uit Staphorst. “We kijken met belangstelling naar de ontwikkelingen rond het aanzuren van mest en ook een stalaanpassing met dichte vloeren biedt wellicht perspectief.”

Veen is een lastige, weersgevoelige grondsoort. “Dit jaar gaat het bijzonder goed”, vertelt melkveehouder Wout van Dalfsen die met zijn zoon Christiaan zo’n 80 melkkoeien houdt op 44 hectare veengrond. “We hebben op tijd water gehad en verder een mooie droge zomer.” 2012 was wat dat betreft een veel lastiger jaar. “Half juli stonden de koeien toen al op stal, omdat het veel te nat in het land was. Ze hadden de eerste snede kuil al voor november opgevreten. De laatste snee gras hebben we met veel moeite van het land gehaald.”

Hoog ureumgetal
Omdat de melkveehouders zoveel mogelijk zelfvoorzienend willen zijn met voer voor hun koeien en het verbouwen van mais onmogelijk is op veengrond, staat er op het menu van de koeien weidegang en kuilvoer. “Het ureumgetal in de melk schommelt dan ook tussen 28 en 34.” Door het bijvoeren van beheersgras (na 15 juni gemaaid) met minder eiwit en een grove structuur proberen ze het rantsoen wat eiwit betreft meer in balans te krijgen. “Het reduceren van de ammoniakemissie via voeding is voor ons dan ook heel lastig”, ervaart Wout.

Stalmaatregelen
Van Dalfsen denkt wel aan andere ammoniakemissie reducerende maatregelen op het bedrijf. “We zijn hoopvol over de techniek van mest aanzuren. Momenteel oriënteren we ons op de bouw van een nieuwe mestsilo en houden hierbij rekening met de mogelijkheid mest aan te kunnen aanzuren.” De melkveehouders verwerken de mest zelf op het grasland. “Loonwerkmachines zijn te zwaar, zelfs sleepslangen gaat niet.” Ook in de stallen willen de melkveehouders nog wel aanpassingen doen. “We hebben een gedeelte roosters en een gedeelte dichte vloer in onze stallen. Het is een mogelijkheid om de bestaande roostervloer te vervangen voor een emissiearme vloer, maar op dit moment zijn er geen emissiecijfers van de bestaande dichte vloer bekend. Vaststelling daarvan is een eerste voorwaarde voor we gaan investeren. Hierover zoeken we nu één en ander uit binnen het project.”

Uitbreidingsplannen
Het bedrijf van de Van Dalfsen’s ligt tegen een Natura 2000-gebied aan. “Dus we moeten ons wel verdiepen in de reductie van de ammoniakemissie. Dankzij Proeftuin Natura 2000 Overijssel zijn we er actief mee aan de slag”, aldus Wout die door zoon en bedrijfsopvolger Christiaan uitbreidingsplannen heeft voor het bedrijf. “We willen nog wat groeien, straks hebben we plek voor zo’n 120 melkkoeien. We hebben er vertrouwen in dat, mede door onze inzet van nu, het met de vergunningen in de toekomst ook goed komt.”

Vind hier de reactie van WUR-onderzoeker Michel de Haan.