Programmadirectie Natura 2000 bezoekt de Proeftuin

/Programmadirectie Natura 2000 bezoekt de Proeftuin
Programmadirectie Natura 2000 bezoekt de Proeftuin2019-02-04T10:42:54+01:00

Programmadirectie Natura 2000 bezoekt de Proeftuin

koeien3Op vrijdag 21 juni 2013 hebben enkele leden van de Programmadirectie Natura 2000 een bezoek aan Proeftuin Natura 2000 Overijssel gebracht. Op het bedrijf van pilotveehouders Henk en Karin van Dijk in Kampen kreeg de Programmadirectie inzicht in het project en de uitwerking in de praktijk. Het gezelschap nam ruim de tijd om diverse onderwerpen te bespreken.

Gastheer Henk startte met een introductie van hun melkveebedrijf op Kampereiland, en schetste daarbij de uitdagingen waar ze in het kader van Natura 2000 mee van doen hebben. Het Zwarte Meer ligt dichtbij en ook andere Natura 2000-gebieden laten hun invloed gelden als het gaat om de emissie en depositie van hun bedrijf. Binnen de Proeftuin werkt de pilotveehouder samen met collega’s en experts aan diverse maatregelen om ammoniakemissie te reduceren. Daarbij wordt integraal naar de bedrijfsvoering gekeken.

Vakmanschap
Wat op managementniveau komt kijken bij het doorvoeren van voer- en managementmaatregelen, oogstte bewondering bij de bezoekers. Er wordt vakmanschap gevraagd! Bij maatregelen als beweiding of het aanwenden van mest moeten alle factoren goed in beeld zijn. Want meer beweiden heeft ook effect op het rantsoen, wat bijvoorbeeld weer invloed heeft op de aankoop van krachtvoer. Zo staat alles met elkaar in verbinding.

Inzicht in de praktijk
De belangstellende vraag van de bezoekers of het er nu financieel rooskleurig voorstond met de huidige hoge melkprijzen pareerde Henk met een inkijkje in de andere kostenposten die niet gelijk gebleven zijn. Ook dat is vakmanschap: wat kan, wat moet en wat levert het meeste op. Bij die afwegingen speelt naast het financiële voordeel ook het plezier in het ondernemerschap een rol, anders is het niet vol te houden, volgens Van Dijk. De afsluiting van het bezoek bestond uit een uitgebreide eigengemaakte lunch. De Programmadirectie was naar eigen zeggen erg enthousiast over het bezoek. Ze hebben veel inzicht en gevoel gekregen bij het dossier ammoniakreductie en hoe dit in de praktijk doorwerkt.