Deelnemen aan Proef op de Som

/Deelnemen aan Proef op de Som
Deelnemen aan Proef op de Som2019-02-04T10:42:49+01:00

LET OP: Aanmelden voor Proef op de Som was mogelijk tot 24 februari 2016. Op dit moment is de inschrijving gesloten.

Plogoroeftuin Natura 2000 heeft in de projectjaren 2011-2015 veel emissiereducerende maatregelen voor ammoniak ontwikkeld. Ook is veel kennis opgedaan over het gebruik en het inpassen van deze maatregelen in de bedrijfsvoering. Zo is inzichtelijk dat voer- en managementmaatregelen economisch voordeel opleveren. Binnen het deelproject ‘Proef op de Som’ wordt deze kennis meer op maat gemaakt voor de individuele melkveehouder. Er komt nadrukkelijk aandacht voor de verscheidenheid aan melkveehouders. Want geen veehouder is hetzelfde. Er zijn verschillen in bedrijf, grondsoort, ligging en andere omgevingsfactoren. Maar ook karakter, ambities en informatie- en leerbehoeften spelen een rol bij het daadwerkelijk aan de slag gaan met informatie.

Via de actieve bijdrage van deelnemers willen we scherper krijgen hoe een diverse groep melkveehouders het beste met de inhoud van deze gereedschapskist op hun bedrijf aan de slag kan gaan. Welke informatiebehoefte hebben zij? En op welke wijze wilt u die informatie tot hen nemen? Kunnen zij uit de voeten met wat beschikbaar is of ontbreken er zaken? Met hen nemen we als het ware de ‘proef op de som’. Na afronding van dit project kan de rest van Nederland vlot aan de slag met het invoeren van maatregelen om de ammoniakemissie te reduceren. Lees hier meer achtergrondinformatie over Proef op de Som.

Programma
Onder begeleiding van de Proeftuin gaan 28 praktijkbedrijven een jaar aan de slag. In dit tijdsbestek wordt deelnemers  gevraagd om enkele bijeenkomsten bij te wonen. Met behulp van materialen van de Proeftuin gaan zij aan de slag om hun eigen Bedrijfsplan Ammoniakreductie op te stellen en in uitvoering te nemen. Daarvoor krijgen zij van ons inhoudelijke ondersteuning. Andersom wordt hen gevraagd om op regelmatige basis bedrijfsgegevens aan te leveren, en hun reactie bij de te gebruiken materialen aan ons terug te koppelen. Een van de succesfactoren binnen de Proeftuin is tot op heden de open en eerlijke houding van de pilotveehouders geweest. Op dezelfde voet gaan we graag met de praktijkbedrijven door.

‘Proef op de Som’ biedt deelnemers:

 • Kennis over waar ammoniakemissie ontstaat en wat er aan is te doen;
 • Inzicht in uw eigen bedrijfsvoering met suggesties voor mogelijke maatregelen vanuit de breedte van uw bedrijf;
 • Haalbare doelen in een reductieplan. Ook de betaalbaarheid komt langs;
 • Begeleiding door het Proeftuinteam gedurende 1 jaar met actuele kennis en handige instrumenten die u in staat stellen om aan de slag te gaan met de emissiereductie van ammoniak;
 • De gelegenheid om leer- en communicatiemiddelen mee vorm te geven;
 • Contact en inhoudelijke discussies met 27 mede veehouders;
 • De mogelijkheid uw bijdrage te leveren aan de tips en trucs die uw collega-melkveehouders in een later stadium gaan gebruiken.

Profiel deelnemers
In ‘Proef op de Som’ is er nadrukkelijk aandacht voor de verscheidenheid aan melkveehouders. Daarom gaan wij niet aan de slag met één type ondernemer, maar 28 melkveehouders die van elkaar verschillen qua bedrijf, omgevingsfactoren, motivatiebron en leerstijl. Binnen Proef op de Som gaan we aan het werk met melkveehouders die:

 • Interesse hebben in het reduceren van ammoniak op het eigen bedrijf;
 • Een jaar aan het project willen meedoen en de benodigde tijd kunnen en willen investeren;
 • Meerdere keren per jaar bedrijfsgegevens aan willen leveren die te maken hebben met de ammoniakemissie op hun bedrijf;
 • Bevoegd en bereid zijn om veranderingen door te voeren in hun bedrijfsvoering;
 • Open staan om deel te nemen aan een communicatie-activiteit (vorm en inhoud altijd in nauw overleg met u);
 • Een open houding hebben en het Proeftuinteam van feedback op de verschillende onderwerpen willen voorzien;
 • Over enige computervaardigheden beschikken aangezien er met digitale middelen wordt gewerkt;
 • Een actieve bedrijfsvoering hebben en niet van plan zijn om op korte termijn te stoppen.

Aanmelden niet langer mogelijk
Tot en met 24 februari 2016 konden geïnteresseerde melkveehouders zich inschrijven. Inschrijven is nu niet langer meer mogelijk. Heeft u zich aangemeld? Het invullen van het formulier betekent niet dat u automatisch meedoet aan Proef op de Som. U krijgt uiterlijk in week 9 bericht over deelname. Noteert u vast 9 maart in de agenda? Op deze dag trappen wij het project graag af met alle praktijkbedrijven. Wilt u meer informatie over het selectieproces en de procedure? Op deze pagina vindt u alle info op een rij.

Vragen?
Heeft u vragen over het project of over de mogelijkheden tot deelname? Bekijk dan hier de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met projectleider Cathy van Dijk. Bel naar 088 888 66 77, of stuur een mail naar info@proeftuinnatura2000.nl.