Rapport: Mest aanzuren bij uitrijden

//Rapport: Mest aanzuren bij uitrijden
Rapport: Mest aanzuren bij uitrijden2017-02-03T18:36:33+01:00

Project Description

Effect aanzuren mest bij uitrijden minder dan verwacht

In 2014 voerde de Proeftuin metingen uit naar het mest aanzuren bij aanwending met een sleepvoetenmachine op kleibodem. De emissiereductie bij het aanzuren van mest met 4 liter zwavelzuur per m³ mest bleek maximaal 30 procent te zijn bij een pH-waarde van circa 6: een lagere emissiereductie dan vooraf verwacht. Vanwege de milieubelasting mag daarnaast maar één op de drie mestgiften per jaar aangezuurd worden. De emissiereductie van de maatregel mest aanzuren daalt daarmee van 30 procent naar maximaal 10 procent. In het onderzoek is ook gekeken naar de grasopbrengst. Gras bemest met aangezuurde mest leverde in de snede na aanwenden 10 procent meer op dan gras bemest met onbehandelde mest. Lees meer in het wetenschappelijke rapport.

Download het rapport hier: “Toediening van aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine op grasland”.