Rapport: Anticiperen op het weer bij uitrijden

//Rapport: Anticiperen op het weer bij uitrijden
Rapport: Anticiperen op het weer bij uitrijden2016-03-09T13:45:20+01:00

Project Description

Weersomstandigheden van invloed op emissie uitrijden

Bij drogende weersomstandigheden neemt de ammoniakemissie bij het uitrijden van mest toe. Denk hierbij aan een hogere windsnelheid, een hogere luchttemperatuur, meer zonnestraling of een lagere relatieve luchtvochtigheid. Kun je door rekening te houden met de weersomstandigheden de ammoniakemissie verminderen? De Proeftuin deed een eerste verkenning en presenteert de bevindingen het wetenschappelijke rapport.

Download het rapport hier: “Anticiperen op het weer om emissiearm mest uit te rijden”