Pilotadviseurs: maatregelen, monitoring en Ammoniakwijzer

/Pilotadviseurs: maatregelen, monitoring en Ammoniakwijzer
Pilotadviseurs: maatregelen, monitoring en Ammoniakwijzer2019-02-04T10:42:53+01:00

Pilotadviseurs: maatregelen, monitoring en Ammoniakwijzer

pilot-adviseursOp uitnodiging van de Proeftuin zitten de pilotadviseurs regelmatig bij elkaar om de laatste stand van zaken binnen het project te horen en ervaringen met elkaar te delen. Op 13 maart stond er weer een gevarieerde bijeenkomst op het programma met aandacht voor (verzilverde) maatregelen, de monitoring van de pilotbedrijven en de Ammoniakwijzer als instrument om agrarische ondernemers te prikkelen. En dat werkt!

Ammoniakwijzer prikkelt
Het prototype van de Ammoniakwijzer is door de adviseurs de afgelopen weken in het veld gebruikt. Ze zijn, op enkele verbeterpunten na die de Proeftuin momenteel doorvoert, tevreden over het instrument. Het is concreet en de uitkomsten vanuit de diverse scenario’s geven goed inzicht in de mogelijke maatregelen. Juist de combinatie met financiële inzichten prikkelt om de discussie aan te gaan. Het maakt agrariërs bewust van hoe de productie, en het voorkomen van, ammoniak verweven is met de bedrijfsvoering. Er is altijd wel een maatregel te vinden die past. Binnenkort wordt meer bekend gemaakt over de lancering van het instrument.

Monitoring maakt effecten inzichtelijk
Een belangrijk onderdeel in de werkwijze van de pilotgroep is de monitoring van maatregelen. De pilotveehouders en de adviseurs leveren veel gegevens aan bij Wageningen UR. Om de uniformiteit in de monitoring te bewaken heeft Wageningen UR continu basisinformatie nodig van de bedrijven. Met de gegevens kijken ze in de eerste plaats naar de effecten van specifieke maatregelen. Komende zomer hebben ze daarnaast twee volle jaren de pilotbedrijven gemonitord, en gaan ze aansluitend op zoek naar de dwarsverbanden op basis van de verzamelde gegevens.

Zichtbaarheid verzilverde maatregelen
Een onderwerp dat tijdens het adviseursoverleg altijd op de agenda staat is het inhoudelijk doorspreken van maatregelen. Maatregelen die de pilotveehouders op hun bedrijf toepassen, maar ook de status van maatregelen komt aan de orde. Welke maatregelen komen eraan? En welke maatregelen zitten er in het verzilvertraject en hoe is dat terug te vinden? De Proeftuin wil de zichtbaarheid van verzilverde maatregelen verbeteren en richt daar de website en de digitale gereedschapskist binnenkort beter op in.