Rudie Freriks

Rudie Freriks2019-02-04T10:42:59+01:00

Rudie Freriks

Melkveehouder Rudie Freriks
Plaats:                     Luttenberg
Bedrijf:                    90 melkkoeien, 60 stuks jongvee
Oppervlakte (ha):     37 hectare (grasland)
Stal:                        Ligboxenstal
Natura 2000:            Op 4 kilometer

Actueel

rudie frerikAugustus 2014: “Praktijkresultaten zijn belangrijk”
Rudie heeft de afgelopen jaren de ammoniakemissie per kg ton melk op zijn bedrijf weten te verminderen, voornamelijk door rantsoen- en managementmaat-regelen. “We hebben het ruw eiwitgehalte in het voer terug gebracht. Ook bij droge koeien, die we stro zijn gaan voeren.” Tegelijkertijd wist Rudie de melkproductie per koe te verhogen. Een andere maatregel die Rudie doorvoerde is het extra weiden van zijn koeien.

Het verlagen van het ruw eiwitgehalte blijft de aandacht houden van Rudie. “Het gehalte zou nog iets omlaag kunnen.” Duurzaamheid van de veestapel is een ander speerpunt. “Ik wil de gemiddelde leeftijd van mijn koeien verhogen, en minder jongvee aanhouden. Daarnaast wil ik de stikstofbenutting omhoog brengen van 25 naar 27%.” Rudie krijgt hierin begeleiding van zijn Proeftuin-adviseur. Het komende jaar gaat Rudie ook bezig met een betere verdeling van de mest op percelen. “Dit heb ik al besproken met mijn loonwerker.”

Rudie is positief na twee jaar Proeftuin. “Maar praktijkresultaten zijn wel belangrijk. Ik wil me er voor inzetten om die gezamenlijk te bereiken.”

Vind hier de drijfveren en verwachtingen van Rudie toen hij met de Proeftuin startte.