Hele tarwe voeren: minder ammoniakemissie en lagere voerkosten

////Hele tarwe voeren: minder ammoniakemissie en lagere voerkosten
Hele tarwe voeren: minder ammoniakemissie en lagere voerkosten2019-02-04T10:42:57+01:00

Hele tarwe voeren: minder ammoniakemissie en lagere voerkosten

tarweMet het mengen van meer hele tarwekorrels door het rantsoen van de vleeskuikens kan de ammoniakemissie met zo’n 15% dalen. Daarbij is tarwe ook nog goedkoper dan mengvoer en zorgt het voor droger strooisel. Dat heeft weer een positief effect op de gezondheid van de kuikens en de mestafzetkosten, geeft Wageningen UR-onderzoeker Jan van Harn aan. Wel is er kans op een lichte daling van groei en voederconversie.

Bij pakweg 80% van de vleeskuikenhouders is tarwe al onderdeel van het rantsoen van de kuikens. Door het voer verder te ‘verdunnen’ met hele tarwekorrels is de ammoniakemissie te verminderen. “Het bijmengen van hele tarwe zorgt voor een daling van het totale eiwit in het rantsoen. Daarmee vermindert de uitstoot van eiwit en aminozuren en kan de ammoniakemissie tot wel 15% dalen”, legt Van Harn uit. De hoeveelheid bij te voeren hele tarwe is afhankelijk van het kuiken en het eiwitgehalte van het (meng)voer.

In tabel 1 de richtlijnen van het totaal aan ruw eiwit in het voer (mengvoer + hele tarwe) per leeftijdsfase.

Gezondere kuikens
Het bijvoeren van hele tarwe heeft ook positieve effecten op de gezondheid van de dieren. De hele tarwe geeft extra structuur aan het rantsoen, waardoor de vertering van de kuikens verbetert en ziekteverwekkers minder kans krijgen. “Droger strooisel zorgt daarnaast voor een verminderde risico op laesies aan de voetzolen en huidaandoeningen”, noemt Jan van Harn. “Met als bijkomend voordeel dat ook de mestafzetkosten lager uitvallen.”

Groei en voederconversie
Risico’s kent het bijmengen van tarwe echter wel. De kans bestaat dat de voederconversie en de groei met enkele procenten dalen. “Er zijn vleeskuikenhouders die consequent inzetten op de hoogste technische resultaten, die zijn argwanend bij dit soort maatregelen”, weet Van Harn die toevoegt dat de voerkosten met 60 tot 70% heel zwaar wegen in de totale kostprijs. “Door een rantsoen met een hoger percentage tarwe dalen de voerkosten en per saldo is de vleeskuikenhouder beter uit. Het gaat uiteindelijk toch om wat je als ondernemer onder de streep overhoudt. Het is natuurlijk aan de ondernemer zelf welke afwegingen hij maakt.”

Tabel 1

tabel_1