Ruben ter Braak

Ruben ter Braak2019-02-04T10:42:59+01:00

Ruben ter Braak

Pluimveehouder Ruben ter Braak
Plaats:            Langeveen
Bedrijf:           80.000 vleeskuikens
Oppervlakte:   20 hectare (o.a. verhuur, mais en olifantengras)
Stal:               Twee nieuwe, geschakelde stallen voorzien van warmtewisselaar
en biomassa-installatie
Natura 2000:   Op 2,8 kilometer

Actueel

ruben“Ervaringen uitwisselen met andere sectoren”
Als vleeskuikenhouder heeft Ruben ter Braak al veel ervaring opgedaan met het reduceren van de ammoniakemissie. “Als intensieve sector lopen we hierin voorop.” In Proeftuin Natura 2000 Overijssel wil hij zijn kennis inbrengen en ook kennis ontwikkelen om te komen tot meer praktische en betaalbare oplossingen voor de pluimveehouderij.” Het aantal bruikbare systemen om ammoniak in de vleeskuikensector te reduceren is al behoorlijk groot. “Het gaat dan vooral om strooiseldroging”, geeft Ruben aan.

“In de melkveehouderij kan je denken aan  bijvoorbeeld andere roosters om de ammoniakemissie te verminderen. Beide maatregelen hebben echter gemeen dat het dure oplossingen zijn”. Het zou mooi zijn wanneer de Proeftuin praktische, minder dure alternatieven zou opleveren. “Het hoeft niet meteen €100.000,- te kosten, alternatieven zijn er absoluut”, is de overtuiging van Ruben. “Ik heb zelf veel contacten in mijn eigen sector, maar hoop in dit project openheid en communicatie tussen de sectoren te stimuleren. Met name de melkveehouderij moet nog een grote slag maken, terwijl de oplossingsrichtingen voor de verschillende sectoren ver uit elkaar liggen.” Zelf is Ruben bezig met een NB-vergunning voor zijn bedrijf en hij hoopt over twee tot drie jaar te kunnen bouwen. “Ik heb er wel vertrouwen in. Het is echter wel zo dat de regelgeving rondom Natura 2000-gebieden krom in elkaar zit. Het zou mooi zijn om normale, praktische maatregelen te vinden om aan deze eisen te kunnen voldoen.”