Gerrit de Lange

Gerrit de Lange2019-02-04T10:42:58+01:00

Gerrit de Lange

Gerrit de Lange

Gerrit de Lange

Adviseur van:              Henk van Dijk
Organisatie:                 Countus
Functie:                       Adviseur melkveehouderij

Actueel
Pilotadviseurs: maatregelen, monitoring en Ammoniakwijzer
Nieuwe matches, nieuwe inzichten pilotveehouders en -adviseurs
Bijeenkomst pilotadviseurs: veel nieuws en ontwikkelingen
Beweiding vraagt om vakmanschap
Pilotadviseurs voortvarend van start
“De animo voor BEX neemt elk jaar toe”
Belangrijke rol voor adviseurs in ammoniakvraagstuk
Adviseurs pilotgroep nemen BEX en BEA onder de loep
Adviseurs pilotgroep wisselen kennis uit

Gerrit aan de begin van het project:
“Ik werk vanuit het hart van het bedrijf: de financiën. Met Proeftuin Natura 2000 Overijssel wil ik graag aantonen dat managementmaatregelen (zoals voer- en bemestingsmaatregelen) op bedrijfsniveau leiden tot efficiëntieverbetering en dus ook tot vermindering van de ammoniakemissie”, vertelt Gerrit. Via directe collega’s is hij goed op de hoogte van Natura 2000.