Bas Kolkman2019-02-04T10:42:58+01:00

Bas Kolkman

Bas Kolkman

Bas Kolkman

Adviseur van:          Arnoud Bouwmeester
Organisatie:             Rombou
Functie:                   Specialist Ruimtelijk Ordening en Milieu

Actueel
Pilotadviseurs: maatregelen, monitoring en Ammoniakwijzer
Bijeenkomst pilotadviseurs: veel nieuws en ontwikkelingen
Pilotadviseurs voortvarend van start
Belangrijke rol voor adviseurs in ammoniakvraagstuk
Adviseurs pilotgroep nemen BEX en BEA onder de loep
Adviseurs pilotgroep wisselen kennis uit

Bas aan het begin van het project:
“Hoe kunnen we op zoek naar praktische maatregelen, die erkend en verankerd worden in het beleid van de provincie Overijssel? Ik wil daarvoorgraag toewerken naar een nieuw en makkelijker systeem”, vertelt Bas over zijn verwachtingen voor Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Hij heeft ervaring met het werken met ondernemers en kent de wereld van vergunningverlening.