Jan Hemstede

Jan Hemstede2019-02-04T10:42:59+01:00

Jan Hemstede

Jan Hemstede
Melkveehouder Jan Hemstede
Plaats:               Ommen
Bedrijf:              150 melkkoeien, 125 stuks jongvee
Oppervlakte:      85 hectare (gras en mais)
Stal:                  Voldoet aan MDV: met dakisolatie en ACNV, melkrobot
Natura 2000:      Op 3,8 kilometer

Actueel

jan hemstedeAugustus 2014: “Verzilveren maatregelen is belangrijk aandachtspunt”
De afgelopen twee jaar is het Jan Hemstede gelukt om de ammoniakemissie per kg ton melk omlaag te brengen op zijn bedrijf. “Onder andere door extra beweiding toe te passen.” Ook met het verlagen van het ruw eiwitgehalte in zijn rantsoen was Jan op de goede weg om de emissie te reduceren, maar helaas ging het gehalte over 2013 toch weer wat omhoog. “Daarom ligt hier voor mij ook in 2014 de focus op. Ik wil het ruw eiwitgehalte graag weer omlaag brengen.”

Andere speerpunten van Jan in 2014 zijn een lager vervangingspercentage en de mestaanwending. “Ik wil minder jongvee aan gaan houden. Het streven is 8 á 9 jongvee per 10 koeien. In de toekomst moet minder dan 7 stuks jongvee per 10 koeien mogelijk zijn.” Bij de mestaanwending gaat het specifiek om het verdunnen van mest met water. “Dat willen we dan toevoegen bij het uitrijden. We zijn aan het kijken welke waterbron we daarvoor kunnen gebruiken.”

Om nog sneller bij te kunnen sturen op zijn bedrijf bekijkt Jan samen met zijn Proeftuin-adviseur of hij op viermaandelijkse basis de BEX in kan vullen. “Op die manier wil ik de sturingsmogelijkheden op het bedrijf vergroten, zodat ik eerder in kan grijpen als dat nodig is.” Hij is positief over de Proeftuin. “Je leert veel van elkaar.” Het verzilveren van maatregelen vindt hij een zeer belangrijk punt binnen het project. “Daar wil ik me graag nog hard voor maken.”