“Aannames omzetten naar feiten”

////“Aannames omzetten naar feiten”
“Aannames omzetten naar feiten”2019-02-04T10:42:50+01:00

“Aannames omzetten naar feiten”

Economisch een bedrijf runnen met toekomstperspectief. Dat is het doel van Henk en Karin Dijk uit Kampen. “Omdat we op 150 meter van Natura 2000-gebied Zwarte Meer zitten, is groei niet vanzelfsprekend. Maar we willen wel toekomstperspectief houden”, aldus Henk. Hij hoopt als pilotboer in de Proeftuin handvatten te krijgen om de ammoniakemissie binnen zijn bedrijf met 66 melkkoeien en 39 hectare onder controle te krijgen. “Het begint met het inzichtelijk maken hoe het met ammoniak op ons bedrijf zit.”

Hij hoopt in het project het voerspoor verder uit te pluizen. “Wat is de kringloop van stikstof op het bedrijf? Waar liggen de meeste verliezen? Dat wil ik wel graag weten.” Aannames omzetten naar feiten is één van de belangrijkste items in de Proeftuin, vindt Henk. “Daarna kun je naar maatregelen zoeken om de ammoniakemissie te beperken. Bijvoorbeeld de voeding van de koeien, de mesttoediening of de opslag. Het is niet alleen voor ons bedrijf van belang, maar voor alle collega’s in het land dichtbij een Natura 2000-gebied.” Bij de zoektocht is het rendement van het bedrijf heel belangrijk. “Het gaat erom de productie van koeien en grasland goed en gezond te houden. Dat is tenslotte de basis om een goede boterham te verdienen.”