Henk en Karin van Dijk

///Henk en Karin van Dijk
Henk en Karin van Dijk2019-02-04T10:42:59+01:00

Henk en Karin van Dijk

Henk en Karin van Dijk

Melkveehouders Henk en Karin Dijk
Plaats:              Kampen
Bedrijf:             66 melkkoeien, 44 stuks jongvee
Oppervlakte:     39 hectare
Stal:                 Ligboxenstal
Natura 2000:     Op 150 meter

Actueel

henkAugustus 2014: “Ammoniak moet meer onder aandacht komen”
Na twee jaar in de pilotgroep van de Proeftuin heeft Henk van Dijk goed zicht op de kringloop van zijn bedrijf. Dat leidde tot de toepassing van uiteenlopende maatregelen op het gebied van rantsoen, mest en management. “Extra weidegang is daarvan een voorbeeld. Ook hebben we ingezet op een optimalisatie van het rantsoen en zijn we ons jongvee en droge koeien stro en brok gaan voeren.”

Bij Van Dijk gaat de focus de komende tijd op mestaanwending. “We hebben al geëxperimenteerd met het verdund uitrijden van mest via sleepslang. Nu doen we hier met ondersteuning van de Proeftuin metingen naar. De loonwerker heeft op een klein blok van het perceel met een flowmeter verdunde mest uitgereden. Nu bekijken we de grasopbrengst na deze wijze van mestaanwending.”
Het bepalen van de opbrengst is secuur werk en daarom ondersteunt de Proeftuin Henk daarin.

Henk vindt het belangrijk dat het ammoniakvraagstuk beter onder de aandacht komt bij agrariërs. “Het is tijd dat een grotere groep collega-ondernemers geïnteresseerd raakt in de resultaten van de Proeftuin. We doen zoveel goede en interessante dingen.”

Vind hier de drijfveren en verwachtingen van Henk toen hij met de Proeftuin startte.