Ewald Stamsnieder

Ewald Stamsnieder2019-02-04T10:42:59+01:00

Ewald Stamsnieder

Ewald Stamsnieder
Melkveehouder Ewald Stamsnieder
Plaats:               Geesteren
Bedrijf:              130 melkkoeien, 60 stuks jongvee
Oppervlakte:      35 hectare
Stal:                  Nieuwe, tradiotionele stal (2011)
Natura 2000:      Op 2,5 kilometer

Actueel

edwald stamsniedersAugustus 2014: “Nu is de tijd gekomen om maatregelen te verzilveren”
De afgelopen twee jaar is Ewald Stamsnieder bevestigd in zijn vermoeden dat in rantsoenaanpassingen veel winst te behalen valt. “Al zaten we qua ureumgehalte al behoorlijk laag, dus daar hadden we minder speling. Wel zijn we de pinken natuurgras bij gaan voeren.” Ook heeft Ewald gewerkt aan het verduurzamen van de veestapel. “We hebben ons gericht op een maximaal vervangingspercentage van 22%, onder andere door meer aandacht te schenken aan de droogstandsperiode.”

Ewald wil zich de komende tijd verder verdiepen in maatregelen rond mest. Hij heeft bijvoorbeeld de voorkeur voor sleepslangbemesting vanwege de lagere bodemdruk en de mogelijkheid om water toe te voegen tijdens het uitrijden. ‘Maar, we zitten op zandgrond en er is hier in de buurt geen loonwerker die een sleepslang heeft’, geeft Stamsnieder aan. ‘Wanneer de winst van deze manier van uitrijden zichtbaar wordt gemaakt, dan ontstaat vanzelf meer vraag bij boeren.’ Samen met de Proeftuin onderzoekt hij de mogelijkheden.

Ewald Stamsnieder pleit ervoor om het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel te verlengen. “De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de werking en effecten van maatregelen. Nu is juist de tijd gekomen om maatregelen te verzilveren.”