Arnoud Bouwmeester

Arnoud Bouwmeester2019-02-04T10:42:59+01:00

Arnoud Bouwmeester

Varkenshouder Arnoud Bouwmeester
Plaats:           Rouveen
Bedrijf:          300 zeugen, 1200 biggen
Stal:              Traditioneel
Natura 2000:  Op 4,5 kilometer

Actueel

arnoud bouwmeester“Op zoek naar alternatieven voor de luchtwasser”
Over het nabijgelegen Natura 2000-gebied heeft varkenshouder Arnoud Bouwmeester niet zoveel zorgen. “We zitten op ruim 4 kilometer afstand.” Echter het ‘tackelen’ van de ammoniakproblematiek komt door wetgeving in 2013 voor alle varkenshouders dichterbij. “Ook wij moeten ermee aan de slag om de ammoniakuitstoot te verminderen”, aldus de verzorger van 325 zeugen.

Met de bouw van de laatste stal eind 2001 is al rekening gehouden met de toen op komst zijnde regelgeving. “We hebben groepshuisvesting met een centrale afzuiging in de stal gemaakt. Door er een luchtwasser achter te plaatsen realiseren we genoeg reductie.” Met zijn deelname in de pilotgroep hoopt de varkenshouder nog meer kennis op te doen van mogelijke alternatieven voor deze luchtwasser. “Wellicht kun je met voeding of huisvesting wat doen. Het zou mooi zijn een meer duurzame oplossing te vinden. Een luchtwasser is meer een ‘end-of-pipe’ oplossing en geeft hogere energiekosten.” Arnoud hoopt kennis in te brengen en uit te wisselen. “En samen te discussiëren over andere oplossingen. Er zijn meer varkenshouders die in een vergelijkbare situatie zitten, en ook naar oplossingen zoeken. Wellicht komen we tot inzichten en oplossingen die de hele sector kunnen helpen.”