Haalbaarheidsstudies

///Haalbaarheidsstudies
Haalbaarheidsstudies2019-02-04T10:43:05+01:00

Haalbaarheidsstudies

Van de maatregelen om ammoniakemissie te reduceren is niet altijd bekend welk effect ze hebben en wat de kosten zijn voor de veehouder. Daar komt bij dat innovatieve veehouders bestaande maatregelen aanpassen of met combinaties van maatregelen werken om ze in te passen in hun eigen bedrijfsvoering. Dit kan effect hebben op de werking.

Proeftuin Natura 2000 Overijssel wil veehouders stimuleren en ondersteunen in het gebruik van diverse maatregelen door via haalbaarheidsstudies voor die innovaties vast te stellen wat de waarde is voor milieu, maatschappij, overheid en veehouder. Dit geeft inzicht in de investering die de maatregel vraagt, hoeveel ontwikkelruimte er voor het bedrijf wordt bereikt en of de maatregel in het management past. Overheden kunnen na uitvoering van de haalbaarheidsstudie bepalen of een maatregel in het beleid past. Daarmee hoopt de Proeftuin een belangrijke belemmering voor implementatie weg te nemen.