Op stap met de Commissie van Deskundigen

/Op stap met de Commissie van Deskundigen
Op stap met de Commissie van Deskundigen2019-02-04T10:42:54+01:00

Op stap met de Commissie van Deskundigen

beachProeftuin Natura 2000 Overijssel werkt, samen met Provincie Overijssel, aan nieuwe maatregelen die ondernemers straks kunnen gebruiken bij hun aanvraag voor de NB-vergunning. Binnen dit traject neemt de provinciale Commissie van Deskundigen de maatregelen op inhoud door. Om kennis te maken met de Proeftuin en gevoel te krijgen bij de maatregelen die zijn aangeleverd, heeft de Commissie van Deskundigen op 8 november een bezoek gebracht aan pilotondernemers Wout en Christiaan van Dalfsen.
Ook pluimveehouder Ruben ter Braak was aanwezig om maatregelen toe te lichten.

De Proeftuin heeft een flink aantal maatregelen aangeleverd bij de Commissie van Deskundigen. Hier zitten maatregelen bij die de Proeftuin al zo ver acht dat ze bruikbaar zijn voor een grote groep ondernemers. Daarnaast krijgt de Commissie maatregelen voorgelegd waarbij de Proeftuin inhoudelijke vragen stelt om de maatregelen verder uit te kunnen werken. Voor de Commissie van Deskundigen is het hele traject een uitdaging, want de Commissie is in eerste instantie niet opgericht om over maatregelen op gebied van bijvoorbeeld voeding en beddingmateriaal te oordelen. In december is een volgend overleg met de commissie gepland. Hiervoor worden ook andere deskundigen uitgenodigd vanwege de extra benodigde expertise.

Van Dalfsen
Tijdens het bezoek van de Commissie aan Wout en Christiaan van Dalfsen in Staphorst is gesproken over het soort maatregelen waar zij, met hun melkveebedrijf op veengrond, behoefte aan hebben. BEX en BEA biedt hen wel inzicht in ammoniakverliezen op het bedrijf, maar levert minder handvatten tot het beperken ervan. Zo verbouwen ze vanwege de grond geen maïs. Van Dalfsen richt zich daarom minder op voermaatregelen en zoekt andere manieren om de ammoniakemissie te verminderen. Om ondernemers als Van Dalfsen tegemoet te komen werkt de Proeftuin aan een speciale rekentool, vergelijkbaar met BEA. Met deze rekentool krijgen ondernemers ook andere inzichten en mogelijkheden voor het reduceren van ammoniakemissie aangereikt, ongeacht de reguliere BEX-ingang via voermaatregelen.

Uitspraak
Met pluimveehouder Ruben ter Braak sprak de Commissie over de maatregel ‘Snijmaïs toepassen als strooisel’. De Proeftuin ziet, samen met meerdere pluimveehouders, in deze maatregel veel potentie en heeft deze voor uitspraak neergelegd bij de Commissie. Met interesse hebben de commissieleden Ter Braak over de toepassing en effecten van de maatregel bevraagd.

In december komen er uitspraken over maatregelen die de Proeftuin bij de Commissie heeft neergelegd. De focus ligt daarbij op het werkingsprincipe en het onderbouwde emissiereducerende effect van de maatregelen De maatregelen die in december een positieve uitspraak krijgen, gaan vervolgens naar de afdelingen vergunningverlening en handhaving van de provincie Overijssel. Deze afdelingen kijken of de maatregelen in de praktijk te controleren zijn en welke mogelijkheden tot handhaven er liggen. Als dit het geval is gaat de maatregel op voor vergunningverlening.