‘Water bijpompen voor bemesting helpt’

//‘Water bijpompen voor bemesting helpt’

‘Water bijpompen voor bemesting helpt’

Rolf Roelofs uit Lemelerveld hoorde als deelnemer van het project ‘Proef op de Som’ over water toedienen voor het aanwenden van drijfmest. Hij past het toe en is overtuigd van het voordeel.

‘Voor de eerste snede laat ik de drijfmest met de sleepslang toedienen en was ik er al scherp op dat er voldoende water werd toegevoegd voor een vlotte opname en benutting. Bij dit project kreeg ik de tip mee om het ook voor de latere sneden te proberen. Het zou ammoniakemissie reduceren en de benutting stimuleren’, vertelt Roelofs.

Mixen
‘Afgelopen zomer pompte ik 30 procent water bij de drijfmest en ging het mixen. Dat kost tijd en inzet, maar ik geloof echt dat het werkt. Bij drogend weer neemt de bodem de drijfmest goed op en ik had het idee dat het gewas beter groeide. Al geef ik direct toe dat het lastig meetbaar is.’
De ondernemer neemt deel aan het project omdat ammoniak voor hem nog enigszins onbekend was. ‘Zo leer je toch een beetje op welke wijze je al dan niet kunt sturen.’

Ureumgehalte schommelt
Roelofs wil in de winter het ruw eiwitgehalte in het rantsoen verlagen van 150 naar 145. Dat helpt bij de reductie van ammoniakemissie. ‘Zomers voer ik vers gras en vind ik sturen op het ruw eiwitgehalte lastig. Elke paar dagen krijg je de tankmelkuitslag en zie je het ureumgehalte soms schommelen. Voor je kunt bijsturen, voer je al weer uit een andere perceel’, zegt hij.
‘Via een ander project ga ik met een ureummeter werken om dagelijks te monitoren. Hiermee hoop ik meer winst op het gebied van sturing en dus de uitstoot van ammoniak te kunnen realiseren.’

Sparren
Roelofs heeft veel geleerd door met collega’s te sparren en ieders verhaal en visie aan te horen.
‘Concrete stappen zetten in de reductie van ammoniakemissie is lastig, maar ik geloof dat de stappen die we nu zetten en de opgedane kennis wat opleveren. Ammoniak als dossier komt meer en meer op het pad van de veehouders. De opgedane kennis binnen dit project geeft mij hopelijk de komende jaren een voorsprong op dat terrein.’

Dagelijkse ureummetingen
Roelofs melkt in Lemelerveld 110 koeien op 38 hectare, waarvan 7 hectare snijmais. Het jongvee besteedt hij uit. Roelofs werkt met driewegkruislingen van Holstein, Brown Swiss en Zweeds roodbont. Hij denkt in de zomer bij het vers gras voeren nog winst te boeken in ammoniakreductie door dagelijkse ureummetingen.

Demodag Ammoniak
Het bedrijf van Roelofs is op woensdag 21 juni het gastbedrijf voor de Demodag Ammoniak dat vanuit Proef op de Som wordt gehouden. Meer informatie over en het aanmeldformulier voor de Demodag Ammoniak vind je in dit bericht.

Bron: Nieuwe Oogst

2017-05-30T11:45:07+02:00