Waar blijven de verzilverde maatregelen?

//Waar blijven de verzilverde maatregelen?

Waar blijven de verzilverde maatregelen?

De Proeftuin krijgt regelmatig de vraag hoe het zit met de verzilverde maatregelen. Oftewel, de maatregelen die veehouders kunnen gebruiken bij hun NB-wetvergunningaanvraag. Het verzilveren van maatregelen binnen de Proeftuin kent een eigen inhoudelijke- en werkprocedure die tijd vraagt. Daarnaast heeft de Proeftuin ook nog eens gekozen voor maatregelen die aanvullend zijn op de bestaande stalmaatregelen. Kortom, afwijkend van de gebaande wegen.

Voordat een maatregel op te nemen is in het verzilvertraject, moet deze wetenschappelijk onderbouwd zijn. En er moet een doorkijk zijn naar hoe de maatregel te handhaven valt. De Provincie Overijssel heeft een Commissie van Deskundigen ingesteld die de maatregelen vervolgens behandeld. In de Commissie zitten meerdere experts die hun kennis en expertise inzetten om te beoordelen of de maatregel correct is onderbouwd ten aanzien van de werkingsprincipes en de benoemde ammoniakreductie. Ook kijken zij alvast naar een aantal handhavingsvraagstukken en brengen over het geheel advies uit. De maatregelen gaan vervolgens naar de afdelingen borging en handhaving van de Provincie. Die geven een tweede advies. Bij twee positieve adviezen wordt de maatregel nog formeel voorgelegd en kunnen Overijsselse veehouders ze vervolgens inzetten bij hun NB-wetvergunningsaanvraag.

Traject niet-stalmaatregelen
Voor niet-stalmaatregelen vraagt de onderbouwing extra aandacht. Anders dan stalmaatregelen zijn deze maatregelen lastiger te controleren door een handhaver, omdat ze niet fysiek aanwezig zijn. Bij niet-stalmaatregelen is dan vooral de vraag: hoe controleer je of de agrarisch ondernemer daadwerkelijk doet wat hij in een vergunning heeft aangegeven te doen? De Proeftuin zet dit traject dus zeer robuust in, zodat maatregelen zowel wetenschappelijk als handhavingstechnisch goed in elkaar zitten. Een handhaver moet er straks echt mee op pad kunnen. En dat traject vraagt tijd.

Nieuwe maatregelen in verzilvertraject
Inmiddels is er een nieuwe lijst van maatregelen die het verzilvertraject ingaan. En worden de al verzilverde maatregelen passend gemaakt voor het format dat de Proeftuin heeft ontvangen van het RVO, met als doel om de maatregelen op te nemen op de PAS-maatregellijst. Als die opname is gebeurd, en de PAS-lijst als bijlage van de RAV-lijst is opgenomen, mogen de maatregelen landelijk gebruikt worden. Dit wordt medio 2015 verwacht. Tot die tijd zijn ze bruikbaar voor veehouders in de provincie Overijssel.

2015-10-23T11:33:31+02:00