Verlagen ammoniakemissie met bestaande maatregelen

//Verlagen ammoniakemissie met bestaande maatregelen

Verlagen ammoniakemissie met bestaande maatregelen

De pilotveehouders van de Proeftuin gaan ammoniakemissie op hun bedrijf verlagen via bestaande en innovatieve maatregelen. Dat er via bestaande maatregelen veel winst te behalen is, laten de Koeien en Kansen in de praktijk zien. Sinds 2009 werken zij met verschillende maatregelen aan een ammoniakemissieverlaging van 30 procent ten opzichte van de emissie in 2006. Het einddoel is een ammoniakemissie van 3,2 kg per 1000 kg melk.

2018-11-07T11:17:56+01:00