Vergelijking laat sterktes en uitdagingen zien

//Vergelijking laat sterktes en uitdagingen zien

Vergelijking laat sterktes en uitdagingen zien

Pilotveehouder Henk van Dijk focust op nauwkeurig voeren en bemesten. Dit vakmanschap leidt naar goede technische prestaties en minder ammoniakemissie, zo laten de cijfers zien. Maar hoe presteert het bedrijf ten opzichte van vergelijkbare bedrijven op kleigrond?

Het verminderen van ammoniakemissie via managementmaatregelen en vakmanschap is de route die melkveehouder Van Dijk aanspreekt. Door maatregelen als meer weidegang, focus op voeding en mest verdunnen met water wist Van Dijk de afgelopen jaren de ammoniakemissie op zijn bedrijf te verlagen. Om een beeld te krijgen hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare bedrijven op kleigrond heeft de Proeftuin een referentiegroep van 22 bedrijven samengesteld uit een set met KringloopWijzerresultaten(1).
In tabel 1 staan de resultaten van de referentiegroep en het bedrijf Van Dijk weergegeven. Wat opvalt is dat Van Dijk zijn koeien ruim 900 uur per jaar langer weidt dan de referentiegroep. Meer weidegang is voor hem een bewuste strategie om tot een lagere emissie te komen en een beter bedrijfsresultaat. Verder houdt Van Dijk net wat minder jongvee aan dan de referentiegroep.

Lage krachtvoergift
Bij het rantsoen is te zien dat Van Dijk wat minder krachtvoer verbruikt dan de vergelijkbare bedrijven. Dit wisselt hij in voor snijmais en weidegras. Toch is de melkproductie per koe hoger. Bij de gewasopbrengst ligt nog wel een uitdaging. De droge stofopbrengst per hectare ligt zo’n 1000 kg lager dan bij de referentiegroep. De stikstofopbrengst per hectare ligt wel weer vrij hoog.

Lagere ammoniakemissie
Uit het blokje ‘benutting en overschotten’ blijkt dat de ammoniakemissie bij Van Dijk lager is dan bij de referentiegroep en dat de fosfaatbenutting van het vee hoger is. Dit betekent dat een groter deel van het opgenomen fosfor wordt omgezet in melk en vlees en minder naar de mest gaat.

Het stikstofoverschot en het fosfaatoverschot per hectare zijn hoger dan de referentiegroep. Hier ligt de volgende uitdaging voor het bedrijf. De benutting van de meststoffen door de bodem moet omhoog. Dit kan bijvoorbeeld door perceelsgericht bemesten, het optimaliseren van de weidegang en/of op de juiste tijdstippen bemesten en oogsten.

Lees hier de reactie van Henk van Dijk op de bedrijfsvergelijking.

2019-02-04T10:43:28+01:00