“Vergelijken BEX en BEA helpt om je eigen lat te verhogen”

//“Vergelijken BEX en BEA helpt om je eigen lat te verhogen”

“Vergelijken BEX en BEA helpt om je eigen lat te verhogen”

Het analyseren van elkaars BEX en BEA prognose 2012, dat was de opdracht aan de pilotveehouders tijdens hun gezamenlijke bijeenkomst op woensdag 31 oktober. Het bleek een uitdagende opdracht, want iedere veehouder heeft met verschillende omstandigheden te maken. Ook vraagt het lezen van een BEX en BEA om een stukje ervaring. Toch was de middag interessant en leerzaam voor de ondernemers. “De verschillen in cijfers zijn groot. Dat inspireert om je eigen lat te verhogen”, was de algemene reactie van de
pilotveehouders.

De acht pilotveehouders stonden uitvoerig stil bij ieders BEX en BEA. Ze stelden elkaar vragen over specifieke keuzes in onder andere voeding, productie, beweiding en mestmanagement. Daarnaast kreeg elke ondernemer een compliment op zijn BEX en BEA en tips, waarvan de collega-veehouders verwachten dat er nog wat te halen valt. Bij de vergelijking stonden de prognosecijfers van 2012 centraal. De ondernemers vinden het naast elkaar leggen van de cijfers van zo’n toegevoegde waarde dat ze dat ook graag willen doen met de definitieve cijfers van 2012. Als aandachtspunt gaven de ondernemers nog mee dat het van groot belang is dat ook de eigen (voer)adviseur voldoende kennis moet hebben van BEX en BEX, om de ondernemer daarin te kunnen spiegelen.

2015-10-30T15:25:22+01:00