V-focus: “Ammoniakuitstoot verminderen en geld besparen”

//V-focus: “Ammoniakuitstoot verminderen en geld besparen”

V-focus: “Ammoniakuitstoot verminderen en geld besparen”

De mogelijkheden voor het verminderen van ammoniakemissie gaan verder dan het aanpassen van de stal. V-focus tekent dat deze maand op in een artikel over de Proeftuin. In het artikel worden de effecten voor ammoniak en inkomen van verschillende maatregelen afgezet tegen de algemene maatregel ‘emissiearme stal’. Het gaat om maatregelen die door de pilotveehouders van de Proeftuin zijn gekozen als reductiemaatregelen die goed bij hen en hun bedrijf passen.

Er zijn verschillende maatregelen doorgerekend, onder andere:

  • Minder jongvee
  • Meer beweiding
  • Lager ruw eiwitgehalte voer
  • Mest in kelder verdunnen met water

De melkveehouders uit de pilotgroep laten zien dat voor minder ammoniakemissie niet per definitie dure stalaanpassingen nodig zijn. Ook met vrij goedkope managementmaatregelen kan de ammoniakuitstoot omloaag.

Vind hier het volledige artikel.

Bron: V-focus februari 2014

2015-10-30T11:12:48+01:00